ТЕМА 4. НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII сг. План

1. Німецька література XVII ст.- трагічна сторінка в історії світової культури. Проблематика, жанрово-стильові особливості німецької поезії XVII ст.

2. Проблематика і поетика роману Гріммельсгаузена "Незвичайні пригоди Сімпліція Сімпліціссимуса".

1. Німецька література XV II ст. - трагічна і яскрава сторінка в історії світової культури.

Події Тридцятирічної війни 1618 - 1648 рр. наклали свій трагічний відбиток на все культурне життя Німеччини XVII ст., зокрема на літературу.

Німецькій поезії Тридцятирічної війни, як і поезії бароко в цілому, притаманні віртуозна техніка, висока і навіть витончена майстерність форми. Поряд з громадянською темою культивуються традиційні мотиви античності і ренесансної лірики, любовні вірші, застільні пісні. Популярними жанрами були сонет, ода, епіграма та різні пісенні форми.

Мартін Опіц (1597 - 1639) - великий реформатор німецької поезії. До нього німецькі поети писали переважно на латині. Опіц прагнув довести, що й німецькою мовою можна створювати поетичні шедеври. Основні принципи поетики Опіца викладені в "Книзі про німецьке віршування" (1642). Поет - прихильник широкого використання досягнень і традицій ренесансної культури. Мова поета сувора, точна, його стиль прозоріше, ясніше, ніж у його сучасників - поетів бароко. Один із перших літописців Тридцятирічної війни, поет протестує проти людського безумства, закликає піднятися над хаосом, знайти опору у власній душі.

Пауль Флемінг (1609 - 1640) - один з найобдарованіших поетів німецького бароко. Флемінг постає перед нами як справжній поет трагічної і суперечливої епохи. Його поезія вражає неймовірним буянням фарб, щедрістю й несамовитістю. Вище за все в людині Флемінг цінує нестримний потяг до життя. Але в захопленості життям, його радощах відчувається тривожна нота: це своєрідний бенкет під час чуми. Час втручається у сяючий світ, створений уявою поета.

Як видатний поет-сатирик прославився Фрідріх фон Логау (1604 -1655). У 1638 році Логау випустив збірку "Двісті римованих німецьких висловлювань", а в 1654 році - свій головний твір - "Три тисячі німецьких епіграм". Основний жанр Логау - короткий вислів, епіграма, яка часто перетворюється на ліричну або філософську мініатюру. Але стихія Логау - саме сатира (за своєю викривальною силою він не знає рівних у німецькій поезії 17 ст.). Поет уїдливо висміює продажність, лицемірство, ненажерливість тих, хто при владі.

Не раз звертається Логау і до болючого питання про втрату національної гідності, сліпе наслідування іноземцям в одязі, манерах, мові. Епіграми Логау написані простою ясною мовою, вільні від орнаментальності й вигадливості.

Андреас Грифіус (1616 - 1664) - видатний поет німецького бароко, з надзвичайною проникливістю відобразив трагічне світосприйняття людини епохи Тридцятирічної війни. Поезія Грифіуса напружена й пристрасна, лаконічна й шалена. Вона перенасичена емоційними, зоровими образами, символами, емблемами. Улюблені прийоми Грифіуса - перерахування, свідоме нагромадження образів і різке контрастне їх протиставлення. Поетика Грифіуса відрізняється напруженою й суворою виразністю. Кожний сонет являє собою складний багатоплановий сюжет.

Головне, що об'єднувало поетів Тридцятирічної війни, - духовна непохитність, віра в те, що людський дух здатний витримати будь-які випробування. Поезія має бути застереженням і розрадою у нещастях, викликати почуття громадянської відповідальності за всі події.

2.  Проблематика  і   поетика  роману Гріммельсгаузена "Незвичайні пригоди Сімпліція Сімпліціссимуса".

У романі розповідається про долю молодої людини в період Тридцятирічної війни. Поклавши в основу автобіографічні принципи, автор висвітлює етапи життя свого героя і разом з тим створює широку картину дійсності того часу. Твір відзначається всеосяжністю змальованих подій та ситуацій. Автор поставив собі за мету дати масштабне зображення свого сучасника і світу.

Ім'я головного героя промовисте: у перекладі з німецької Сімпліціссимус означає "простак", "дивак" - це звичайна людина XVII ст., така, якою її зробили фатальні обставини і тяжкі випробування Тридцятилітньої війни та післявоєнного часу. Герой німецького письменника - суперечливий, досить складний образ, він має постійну вдачу, здатний на добрі й ганебні вчинки.

Гріммельсгаузен створив багате й розмаїте за художньою структурою полотно. Письменник показав реальне життя не тільки Німеччини, а й інших країн Європи. Він змалював жахи Тридцятилітньої війни, становище різних соціальних верств - від селян до аристократів. Картина дійсності, створена митцем, відзначається  строкатістю  й суперечливістю.  Автор підкреслюєзначення долі в житті людей, роль обставин у формуванні їхніх моральних якостей.

У романі про Сімпліціссимуса Гріммельсгаузен розвивав традиції крутійського роману. Основним композиційним принципом твору с контраст. Автор протиставляє високе й буденне, вигадку й реальність, праведне й гріховне життя. Усе це дає змогу письменникові вийти за межі автобіографії головного героя, надати історичним подіям філософського узагальнення.

Характерною особливістю роману є його тісний зв'язок з народною творчістю і народним життям. Стиль роману визначається поєднанням реалістичних і фантастичних елементів. Думка про щасливу об'єднану Німеччину без війни визначає гуманістичний пафос роману Гріммельсгаузена.

Література

Основна

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII - ХУЛІ вв-М.: Просвещение, 1988. - 698 с.

2. История зарубежной литературы XVII в. - М.: Просвещение, 1987.- 248 с.

3. Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII- XVIII століть. - Харків: Веста: Ранок, 2003. - 224 с.

4. Разумовская М.В. и др. Литература XVII - ХУЛІ вв. - Мн.: Университетское, 1989-286 с.

Додаткова

1. Гуляев Н.А. и др. История немецкой литературы. - М.: Высшая школа, 1975-526 с.

2. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы.- Л.: Наука, 1972. - 346 с.

3. Пурищев Б.И. Очерки немецкой литературы XV - XVII веков. - М.: Просвещение, 1955. - 278 с.

Запитання та завдання

1. Чому німецьку літературу XVII ст. називають трагічною сторінкою в історії світової культури?

2. Визначте проблематику, ідейно-художні особливості німецької поезії XVII ст (на прикладі творчості одного з поетів).

3. Розкрийте проблематику, жанрово-стильові особливості німецької поезії XVII ст.

4. Визначте проблематику роману Гріммельсгаузена "Сімпліцій Сімпліціссимус".

5. Охарактеризуйте образ Сімпліціссимуса з однойменного роману Гріммельсгаузена.