ЗМІСТ

Передмова..........................................................

.....4

Тема 1. Бароко і класицизм - основні напрями літератури XVII

ст...........................................................................5

Тема 2. Французька література XVII

ст............................9

Тема 3. Англійська література XVII

ст...........................13

Тема 4. Німецька література XVII

ст..............................15

Тема 5. Просвітництво: провідні концепції, основні

художні напрями

доби...................................................19

Тема 6. Англійська література XVIII

ст..........................23

Тема 7. Французька література XVIII

ст.........................29

Тема 8. Німецька література XVIII

ст.............................32

Тема 9. Романтизм як літературний

напрям....................39

ТемаІО. Англійський

романтизм.....................................43

Темаїї. Німецький

романтизм........................................50

Тема12. Французький

романтизм....................................56

Тестові

завдання............................................................59

Література.................................................................

....74