Анотація

Конспект лекцій з курсу Історія зарубіжної літератури (XVII -поч. XIX ст.) - Катиш Т.В.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ" (ХУЛ - ПОЧ. XIX СТ.) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ( СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.030507 "ПЕРЕКЛАД" )

2007

дня студентів гуманітарного факультету (спеціальність 7.030507 "Переклад") /Укл.: Катиш Т.В. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. - 74 с.

Укладач: Катиш Т.В., к.філ.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу

Рецензент: Костенко Г.М., к.філ.н., доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу

Відповідальний за випуск: Костенко Г.М.., к.філ н., доцент, зав. кафедри теорії та практики перекладу

Затверджено на засіданні кафедри теорії та практики перекладу

Протокол № 9 від 15.06.07з