Тестові завдання

1. Що означає слово "бароко"?

А - дивний, химерний; Б - витончений; В - потворний.

2. Коли виникає бароко?

А-XVI ст.; Б-XVII ст.; В-XVIII ст.

3. Як звали головного героя преціозної літератури?

А - Дон Жуан; Б - Селадон; В - Казанова.

4. У якій країні виник класицизм?

А - Іспанія; Б - Італія; В - Франція.

5. Що становить філософське підґрунтя класицизму?

А - раціоналізм; Б-дуалізм; В - сенсуалізм.

6. Назвіть жанри, що належать до "високих":

А - ода, трагедія;

Б - елегія, сатира; В - комедія, епіграма.

7. Назвіть жанри, що належали до "низьких":

А - елегія, сатира;

Б - ода, трагедія;

В - комедія, епіграма.

8. Кого зображували драматурги-класицисти у "високих жанрах"?

А - царі, королі; Б - середні класи; В - прості люди.

9. Кого зображували драматурги-класицисти у "низьких жанрах"?

А - середні класи; Б - царі, королі; В - прості люди.

10. Якою мовою були написані твори, що належали до "високих жанрів"?

А - загальновживаною; Б - урочистою;

В - наближеною до розмовної.

11. Якою мовою були написані твори, що належали до "низьких жанрів"?

А - урочистою;

Б - загальновживаною;

В - наближеною до розмовної.

12. Хто заснував Французьку Академію?

А - Ришельє; Б - Людовік XIV; В - Буало.

13. Хто був найбільш відомим теоретиком класицизму?

А - Буало; Б - Шаплен; В - Декарт.

14. Кого вважають "батьком" класичної трагедії?

А - Расін; Б - Корнель; В - Буало.

15. У якій трагедії Корнеля порушено майже всі канони класицизму?

А - "Горацій";

Б-"Цинна"; В-"Сід".

16. Як звуть головного героя трагедії Корнеля "Сід"?

А - Дон Фернандо; Б - Родріго Діас; В - Дон Дієто.

17. Корнель запозичив сюжет твору "Горацій" у :

А - Тіта Лівія; Б - Сенеки; В - Сократа.

18. Сюжет якого автора покладено в основу трагедії "Адромаха"?

А - Евритгіда; Б - Софокла; В - Сенеки.

19. Назвіть справжнє ім'я Мольєра:

А - Боклен; Б - Маклен; В - Поклен.

20. У якій п'єсі Мольєра головний герой з'являється лише в третій дії?

А-"ДонЖуан"; Б - "Тартюф"; В-"Скупий".

21. У якому творі класицистичного театру героїня вимагає смертної кари героя?

А - "Горацій"; Б - "Андромаха"; В - "Сід".

22. У якій трагедії герой вбиває свою рідну сестру?

А-"Сід"; Б-"Федра"; В - "Горацій".

23. Хто з драматургів класицизму започаткував трагедію пристрастей?

А - Корнель; Б-Расін; В - Мольєр.

24. Хто з персонажів трагедії Расіна "Андромаха" закоханий у свою полонянку?

А-Орест;

Б-Пірр; В - Пілад.

25. Яка з трагедій Корнеля присвячена кардиналу Ришельє?

А - "Сід"; Б-Терапій"; В - "Цинна".

26. Як загинула Федра в трагедії Расіна?

А - прийняла отруту;

Б - заколола себе кинджалом;

В - була вбита Тезеєм.

27. Яка п'єса Мольєра була викривальною сатирою на Товариство Святих Дарів?

А-"Дон Жуан"; Б-"Тартюф"; В - "Скупий".

28. У якій п'єсі Мольєра було порушено канони класицистичної трагедії?

А-"Скупий"; Б-"Дон Жуан"; В - 'Тартюф".

29. Яка з п'єс Мольєра належить до жанру "високої комедіґ'?

А - 'Тартюф"; Б - "Скупий"; В - "Мізантроп".

30. Яка з п'єс Мольєра написана прозою?

А-"Скупий"; Б - "Тартюф"; В - "Мізантроп".

31. Який біблійний сюжет покладено в основу поеми Мільтона "Втрачений рай"?

А - історія блудного сина;

Б - всесвітній потоп;

В - гріхопадіння Адама і Єви.

32. Хто з англійських письменників входив до уряду Кромвеля?

А - Донн; Б-Лільберн; В - Мільтон.

33. З яким біблійним героєм порівнювали Мільтона?

А - Адам; Б - Соломон; В - Самсон.

34. Який твір Мільтона пов'язаний з подіями Англійської буржуазної революції?

А - "Втрачений рай"; Б - "Повернений рай"; В - "Самсон-борець".

35. Який герой в поемі Мільтона "Втрачений рай" уособлює дух боротьби?

А - Архангел Михайло; Б - Адам; В - Сатана.

36. Що означає ім'я Сімпліціссимус ?

А - дурень; Б - невіглас; В - простак.

37. Кого вважають реформатором німецької поезії XVII ст.?

А - Пауль Флемінг;

Б - Мартін Опіц;

В - Андреас Грифіус.

38. Хто з філософів і письменників епохи Просвітництва висунув концепцію "природної людини"?

А - Вольтер; Б-Руссо; В-Дідро.

39. Який філософський напрям став підґрунтям сентименталізму?

А - матеріалізм; Б - ідеалізм; В-руссоїзм.

40. Хто з філософів і теоретиків мистецтва обгрунтував принципи просвітницького реалізму?

А - Вольтер; Б-Руссо; В-Дідро.

41. Що протиставляли "культу розуму" сентименталісти?

А - науку; Б - почуття;

В-красу.

42. Представником якого напряму був Даніель Дефо?

А - сентименталізм;

Б - просвітницький класицизм;

В - просвітницький реалізм.

43. У якій формі написана більшість романів Дефо?

А - мемуарній;

Б - автобіографічній;

В - епістолярній.

44. Як звали старшого сина священика Примроза з роману Голдсміта "Векфілдський священик"?

А - Майкл; Б-Мозес; В - Джордж.

45. Улюбленим предметом обговорення священика Примроза з роману Голдсміта "Векфілдський священик" було?

А - виховання дітей; Б - політика; В - шлюб.

46. Як називався найперший корабель, на якому Гуллівер виконував обов'язки хірурга?

А - "Ласточка" Б - "Адмірал"; В - "Дзвін".

47. Скільки дітей мав священик Примроз у романі Голдсміта "Векфілдський священик"?

А - двоє; Б-троє; В-четверо.

48. Який з названих творів написаний в епістолярній формі?

А - "Векфілдський священик"; Б - "Мандри Хамфрі Клінкера"; В - "Історія Тома Джонса, знайди".

49. Хто з героїв роману Смолетта "Мандри Хамфрі Клінкера" пише листи доктору Льюїсу?

А - Брамбл;

Б-Табіта;

В - Дж. Мелфорд.

50. Хамфрі Клінкер був :

А - позашлюбним сином містера Брамбла; Б - племінником містера Брамбла; В - слугою.

51. За якою книгою Глюмдалькліч навчала Гуллівера місцевій абетці?

А - Біблія; Б - Катехізіс; В - Буквар.

52. Про що не мають жодної уяви гуїгнгнми?

А - про музику; Б - про техніку; В - про літературу.

53. З якою метою була здійснена подорож у романі Т. Смолетта "Мандри Хамфрі Клінкера"?

А - покращити здоров'я містера Брамбла; Б - розважитись; В - подивитись світ.

54. Який жанр розробляв Д. Дефо?

А - роман; Б - повість; В - оповідання.

55. Як називали Гуллівера в Ліліпутії?

А - людина-велетень;

Б - людина-гора;

В - людина-страхіття.

56. Що запропонував Гуллівер імператору Бробдінгнега, віддячуючи за надані йому милості?

А - розкрити військову таємницю; Б - повідомити секрет пороху; В - навчити літати.

57. Яких домашніх тварин тримали в себе гуїгнгнми?

А - собак; Б - хом'яків; В - кішок.

58. З яким письменником-сучасником полемізував Філдінг?

А - Річардсоном; Б - Голдсмітом; В-Дефо.

59. За допомогою якого пристосування Летучий острів у романі Дж. Свіфта "Мандри Гуллівера" міг літати?

А - крил;

Б - магніту;

В - повітряної кулі.

60. У якому жанрі найбільше виявилося обдарування Дж. Свіфта?

А - повість; Б - поема; В - памфлет.

61. У якому творі епохи Просвітництва зображено утопічну країну Ельдорадо?

А - "Юлія, або Нова Елоїза" Руссо;

Б-"Черниця" Дідро;

В - "Кандід, або Оптимізм" Вольтера.

62. Який твір епохи Просвітництва написаний епістолярним стилем?

А - "Черниця" Дідро;

Б - "Юлія, або Нова Елоїза" Руссо;

В - "Простодушний" Вольтера.

63. Кому з письменників належать слова: "Якби Бога не було, його слід було б вигадати".

А - Вольтер; Б-Дідро; В - Руссо.

64. Який літературний жанр твору Вольтера "Орлеанська цнотливиця"?

А - комедія; Б - поема; В - травестія.

65. Яким історичним подіям присвячена поема Вольтера "Орлеанська цнотливиця"?

А - Тридцятирічна війна;

Б - Сторічна війна;

В - Війна за іспанську спадщину.

66. Хто сповідує теорію оптимізму в повісті Вольтера "Кандід, або Оптимізм"?

А - Мартен; Б - Кандід; В - Панглос.

67. Кому з героїв повісті Вольтера "Кандід, або Оптимізм" належать слова: "Все на краще в цьому найкращому із світів":

А -Панглос; Б-Кандід; В - Мартен.

68. Хто з персонажів повісті Вольтера "Кандід, або Оптимізм" поділяє песимістичні погляди?

А-Кандід; Б - Мартен; В - Панглос.

69. Як звали кохану дівчину Кандіда?

А - Ельза; Б- Марія; В - Кунігунда.

70. У якій формі написано роман Дідро "Черниця"?

А - нотатки; Б - листи; В - монолог.

71. Який жанр, на думку Дідро, є головним у літературі?

А - комедія

Б - трагедія;

В - міщанська драма.

72. Який твір Руссо можна назвати "справжньою енциклопедією руссоїзму"?

А - "Сповідь";

Б - "Еміль, або Про виховання"; В - "Юлія, або Нова Елоїза".

73. У чому, на думку Руссо, полягає щастя людини (за романом "Юлія, або Нова Елоїза")?

А - кохання;

Б - моральний обов'язок;

В - страждання.

74. Кого з німецьких просвітителів вважають реформатором поетичної мови?

А - Клопшток; Б-Гете; В - Готшед.

75. Різновидом якого художнього напряму був "штюрмерський рух" у Німеччині?

А - романтизм; Б - сентименталізм; В - класицизм.

76. Термін "веймарський класицизм" пов'язаний з...

А - назвою міста, культурного центру того часу;

Б - прізвищем письменника, який був лідером цього напряму;

В - художнім твором, який був сприйнятий як програмний твір.

77. Літературний жанр твору Г. Гейне "Німеччина. Зимова казка":

А - трагедія; Б-казка; В - поема.

78. До якого літературного стилю належить поезія Г. Гейне "Лорелей":

А - романтизм; Б - сентименталізм; В-реалізм.

79. Твір якого античного автора покладено в основу трагедії Лессінга "Емілія Галопі"?

А - Сенеки; Б - Тіта Лівія; В - Еврипіда.

80. Кому з героїв трагедії Лессінга належать слова: "Спокуса - ось справжнє насильство":

А - полковник Одоардо;

Б - Емілія;

В - графіня Орсина.

81. Як загинула Емілія Галопі з однойменної трагедії Лессінга?

А - покінчила життя самогубством; Б - була вбита принцем Гонзаго; В - заколота кинджалом батька.

82. Чому Карл Моор з трагедії Шиллера "Розбійники" вирішив здатися владі?

А - зі смертю Франца закінчилася його помста; Б - вважає себе винним у смерті батька, хоче спокутувати провину;

В - переконався в безперспективності обраного шляху.

83. Чому в драмі Шиллера "Розбійники" немає сцен розбою?

А - на сцені важко показати масові дії; Б - Шиллер був принципово проти насильства; В - Шиллера цікавив внутрішній світ героїв і їхнє ставлення до подій та власних вчинків.

84. До якого літературного стилю належить твір Ґете "Страждання юного Вертера"?

А - романтизм; Б - сентименталізм; В-реалом.

85. Який твір читав Вертер у ніч перед самогубством?

А-Тамлет";

Б - "Емілія Галопі";

В - "Одіссея".

86. Чому Шарлотта не виходить заміж за Вертера?

А - тому, що кохає іншого;

Б - тому, що пообіцяла вмираючій матері вийти заміж за Альберта;

В - тому, що дала обітницю Богу.

87. Що просить Вертер покласти собі в труну?

А - рожеві банти Лопи; Б - синій фрак; В - квіти.

88. Де вперше побачив Вертер Шарлотту?

А - на танцях;

Б - в будинку Шарлотти;

В - на вулиці.

89. До якого жанру, на думку Ґете, належить "Фауст"?

А-драма; Б - трагедія; В - поема.

90. У якому образі вперше з'являється Мефістофель перед Фаустом?

А - чорний пудель; Б - чорний кіт; В - чорний ворон.

91. Що змусило Фауста думати про самогубство, а потім відмовитися від нього?

А - спів ангелів;

Б - пропозиція Мефістофеля; В - думка про Маргаритту.

92. Яка риса головна у створеному Ґете образі Мефістофеля?

А - нечистої сили, що несе зло; Б - дух сумніву і заперечення; В - уміння бачити сутність речей.

93. Скільки частин має трагедія Ґете "Фауст"?

А-дві; Б - три; В - чотири.

94. Як збирається піти з життя Фауст?

А - заколотися кинджалом; Б - випити келих з отрутою; В - вистрибнути з вікна.

95. Герой однойменної трагедії Ґете Фауст йде на угоду з Мефістофелем, бо...

А - надумав вчинити самогубство і його не лякає пекло; Б - бажає пізнати мудрість життя;

В - спокусився обіцянкою нової молодості і життєвих радощів.

96. У фіналі трагедії Фауст вважає, що його життя пройшло не марно, бо він:

А - зазнав кохання найпрекрасніших жінок;

Б - досяг величезного багатства і влади над людьми;

В - зумів допомогти людям своєю працею.

97. Для якої течії романтизму характерні мотиви розчарування, суму, меланхолії?

А - народно-фольклорна; Б - байронічна; В - утопічна.

98. У якій з течій романтизму велику роль відіграє сатирична фантастика, контраст, алегорія, іронія?

А - гротескно-фантастична; Б - утопічна; В - історична.

99. Хто з поетів-романтиків входив до "озерної школи"?

А - Шеллі; Б - Колрідж; В - Байрон.

100. Хто з англійських поетів е автором циклу "Пісні невідання і пізнання"?

А - Вордсворт; Б - Колрідж; В - Блейк.

101. Хто з поетів-романтиків сформулював засади нового підходу до художньої творчості у передмові до збірника "Ліричні балади"?

А - Блейк; Б - Вордсворт; В - Колрідж.

102. Хто автор "Поеми про Старого Мореплавця"?

А - Колрідж; Б - Вордсворт; В - Блейк.

103. У якому романі В. Скотта відтворено боротьбу між англо-саксами і норманськими феодалами-рицарями?

А - "Айвенго";

Б - "Квентін Дорвард";

В - "Веверлі".

104. Героєм якого роману В. Скотта є Річард Лев'яче Серце?

А - "Квентін Дорвард"; Б - "Веверлі"; В - "Айвенго".

105. У якому романі В. Скотта відтворено історію Франції XV ст., часи царювання короля Людовіка IX?

А - "Веверлі"; Б - "Айвенго"; В - "Квентін Дорвард".

106. У якому творі Дж. Байрона основний композиційний прийом -подорож героя різними країнами?

А - "Паломництво Чайльд Гарольда";

Б - "Манфред";

В-Тяур".

107. Скільки пісень містить поема Дж. Байрона "Паломництво Чайльд Гарольда"?

А-дві; Б - три; В - чотири.

108. Як завершується поема Дж. Байрона "Паломництво Чайльд Гарольда"?

А - смертю героя;

Б - описом природи;

В - зверненням автора до читача.

109. Яку віршовану форму обрав Дж. Байрон для своєї поеми "Паломництво Чайльд Гарольда"?

А - спенсерова строфа; Б - александрійський вірш; В - англійський сонет.

110. Що означає ім'я Чайльд?

А - дворянин, ще не посвячений в лицарі; Б - дворянин, посвячений в лицарі; В - лицар.

111. У якій пісні "Паломництва Чайльд Гарольда" Дж. Байрон змальовує образ "воскреслого Риму", згадує про видатних поетів Відродження?

А-друга; Б - третя; В - четверта.

112. Хто автор драми "Визволений Прометей"?

А - Байрон;

Б-Шеллі;

В-Кітс.

113. Як звуть головного героя повісті-казки Гофмана "Золотий горнець"?

А - Бальтазар; Б - Крайслер; В - Анзельм.

114. У якому творі Гофмана топографічно точно відтворено Дрезден?

А - "Золотий горнець";

Б-"МалюкЦахес";

В - "Життєва філософія кота Мурра".

115. Хто подарував Цахесу три золоті волоски?

А - Проспер Альпанус; Б - Роза Бельверде; В - Барзануф.

116. Як загинув Цахес з повісті-казки Гофмана "Малюк Цахес"?

А - втопився в нічному горщику;

Б - отруївся;

В - випав з вікна.

117. Який предмет подарував Проспер Альпанус Бальтазарові, щоб допомогти Фабіану?

А - скриньку; Б - табакерку; В - парасольку.

118. Що зробила Есмеральда, коли Квазімодо били нагаями?

А - звільнила його; Б - нагодувала його; В - напоїла його водою.

119. Кого врятувала Есмеральда від шибениці?

А - Клода Фролло; Б-Феба;

В - П'єра Гренгуара.

120. Як Квазімодо помстився Клоду Фролло за смерть Есмеральди?

А - скинув його з собору; Б - заколов його кинджалом; В - отруїв його.