2 АЛЮМІНІЙ ТА ЙОГО СПЛАВИ

Алюміній за поширенням займає перше місце серед конструк­ційних матеріалів (в різних глинах, бокситах, польових шпатах його вміст сягає приблизно 8%), ІІ місце - Бе(5,1%), III - 1У^(2,4%).

Алюміній - метал світло-сріблястого кольору. Температура плавлення Тпл=660°С, густина р=2,7 г^м3. Алюміній має ГЦК гратку, сіА1=0,286 нм. Чистий алюміній має невисоку міцність ав=20-30 МПа, пластичність висока 8=30-50%. Алюміній має високу тепло- та елект­ропровідність. Електропровідність алюмінію (99,5%) складає прибли­зно 62,5% від електропровідності міді. Алюміній - хімічно активнийметал. Корозійна стійкість його пов'язана з тим, що на поверхні, при взаємодії з окислювачем, виникає щільна плівка А1203, яка перешко­джає подальшій взаємодії металу з навколишнім середовищем.

Чистий алюміній маркірують АД0, АД1. найчастіше зустріча­ються наступні домішки: залізо, кремній, мідь, марганець, цинк. Залізо практично не розчиняється в алюмінії, утворюючи сполуку А13Бе, що виділяється у вигляді голок, погіршується пластичність та корозійна стійкість. Границя міцності для алюмінію високої чистоти (99,998%) ав=40МПа, для алюмінію технічної чистоти (99,7%) ав=70-80МПа. Домішки марганцю (0,05%) викликають анормально крупне зерно в листовому алюмінії після відпалення.

Технічний алюміній випускають у вигляді прутків, листів, дроту та різного профілю. Використовують алюміній для виготовлення про­водів, оболонок для високовольтного кабелю, в харчовій промислово­сті - різні ємкості, фольга.

В промисловості використовують сплави алюмінію, основні сис­теми: А1-Си, А1-8І, А1-Мп, А1-Мй, А1-Си-Мй. Найчастіше структура сплавів на основі алюмінію складається при кімнатній температурі з а - твердого розчину та інтерметалідної фази.

За способом виготовлення виробів алюмінієві сплави поділяють на

1. Деформовні - призначені для пластичного деформування при виготовленні напівфабрикатів та деталей:

- деформовні алюмінієві сплави, що не зміцнюються термооб­робкою;

- деформовні алюмінієві сплави, що зміцнюються термообро­бкою.

2. Ливарні - призначені для фасонного лиття.

3. Сплави, що отримують за технологією порошкової металур­гії:

- спечені алюмінієві порошки (САП);

- спечені алюмінієві сплави (САС).