1.4 Спеціальні мідні сплави

В електротехніці при виготовленні провідників використовують низьколеговані мідні сплави, недоліком цих матеріалів є відносно низь­ка міцність. Застосовують наклеп, легування, термічну та термомехані­чну обробку. При холодній деформації 40-70% границя міцності (ав) зростає вдвічі, при зростанні електроопору на 3% (але таке зміцнення ефективне лише до 200°С).

Зміцнюють мідь без втрати електричних властивостей Ag, Ссі, Сг, 2г. Вміст кожного з цих елементів у сплавах підбирається таким чином, щоб забезпечити поєднання високої міцності із достатньо високою еле­ктропровідністю (табл. 1.2 ): БрСр (~0Д%Ag), БрКд (1%Ссі) та ін. Хро­мисті бронзи з цирконієм (БрХЦр) застосовують для виготовлення еле­ктродів контактного зварювання, особливість таких електродів - поєд­нання високої тепло- та електропровідності з жароміцністю.

Таблиця 1.2 - Хімічний склад та властивості спеціальних бронз.

Марка

Хімічний склад (Си - решта), %

&е, МПа

8,%

р, мкОм см

Мідь

-

220

45

1,72

БрСр

ОДАй

440

14

1,85

БрКд

і,оеа

420

17

2,28

БрМг0,5

О,5Мй

540

-

3,0

БрМг0,8

О,8Мй

650

-

3,7

БрХ

0,7Сг

450

19

2,03

БрХЦр

0,7Сг, 0,052г

500

24

2,04

Мідь складає основу сплавів, що застосовуються при виготов­ленні термопар.

Застосування міді та її сплавів. Чиста мідь та малолеговані сплави використовуються при виготовленні дротів високовольтних лі­ній електропередачі, повітряних ліній зв'язку. БрМг0,5, БрМг0,8 -сплави для тролейних дротів.

З міді виготовляють водоохолоджувані форми для лиття, крис­талізатори, теплообмінники. З латуней виготовляють радіаторні та конденсорні трубки, гнучкі шланги, труби, стрічки (бінарні). Л63 - длядеталей холодильного обладнання, пружин, прокладок; Л62, Л68 - ви­готовлення труб теплообмінних апаратів в продовольчому машинобу­дуванні, багатокомпонентні латуні - в суднобудуванні, теплотехніці, електромашинобудуванні. ЛАЖМц66-3-2-1 - гайки, нажимні гвинти, черв'ячні гвинти.

ЛЖМц52-4-1 - для виготовлення підшипників, ЛК80-3Л - для складних за формою деталей, що працюють в агресивному середовищі (деталі насосів, шестерні, деталі вузлів тертя).

Олов'яні бронзи використовують при виготовленні пружин, мем­бран, антифрикційних деталей (БрОЦ4-3, БрОЦС4-4-2,5); для деталей, що працюють при підвищеному тиску (БрОЦС3-12-5); для виготовлен­ня прокладок підшипників, втулок, шестерен, черв' ячних коліс.

Алюмінієві - замінники олов' яних в морському суднобудуванні, машино-, авіабудуванні, наприклад, при виготовленні шестерен, вту­лок, седел клапанів, підшипників, пружин використовують БрА10Ж4Н4 (іекспл<500°С).

Берилієві бронзи - для виготовлення пружин, мембран, пружин­них контактів, деталей точного приладобудування; для виготовлення інструменту при роботі у вибухонебезпечних умовах.

Кремнієві - для менш відповідальних пружних елементів.

Свинцеві - антифрикційний матеріал в підшипниках авіамото­рів, потужних турбін.

Мідно-нікелеві сплави - морське суднобудування, для медично­го інструменту, деталей точних приладів, в хімічній та нафтохімічній промисловості, побутове вживання (ножі, ложки, виделки).