Додаток М ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Вивчення властивостей та застосування сплавів на основі молібдену та вольфраму

Мета роботи: Ознайомитися з фізичними властивостями молі­бдену і вольфраму та механічними властивостями сплавів на їх основі.

План роботи та зміст звіту

1. Стисло описати взаємодію молібдену та вольфраму з легую­чими елементами та домішками.

2. За літературними даними заповнити таблиці 1, 2 та 3.

Таблиця М.1 - Фізичні властивості молібдену та вольфраму. І Характеристика І

та е

Ме

МР

>5     „,     а 2 'ї     *   -     с*       л л °     .д « Ай

г

нП

ЮГ

Таблиця М.2 - Хімічний склад та механічні властивості сплавів на основі молібдену (у деформованому стані)

 

 

 

 

 

Марка сплаву

Вміст легуючих еле­ментів, % (решта МП)

Вид напівфа­брикату

Механічні властивості при

і,°С

20 1000

Ті    2г    С інші

стВ, МПа   5,%   стВ, МПа 5,%

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця М.3 - Хімічний склад та механічні властивості сплавів на основі вольфраму

стВ МПа після   стВ, МПа, після відпалення при 1, °С деформації    120011400 11500116001175011850 1950

Марка сплаву

Вміст еле­ментів, %