Додаток Л. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Вивчення властивостей та застосування сплавів на основі ніобію та хрому

Мета роботи: Ознайомитися з фізичними властивостями ИЬ, Сг та механічними властивостями сплавів на основі ИЬ та Сг

План роботи та зміст звіту

1. Стисло описати взаємодію ніобію та хрому з легуючими елементами та домішками.

2. За літературними даними заповнити таблиці 1, 2 та 3.

Таблиця Л.1 - Фізичні властивості ніобію та хрому

Характеристика

Метал

Атомний номер

а

я

§ сз о т

А

Параметр елемента­рної комі­рки, нм

Атомний

діаметр,

нм

Густина, г/см3

Темпера­тура пла­влення, °С

Коефіці­єнт ліній­ного роз­ширення,

10 К

Модуль

Юнга,

ГПа

№>

 

 

Сг

 

 

Таблиця Л.2 - Хімічний склад та механічні властивості ніобієвих сплавів

 

 

Марка сплаву

Вміст легуючих елемен­тів, % (решта №>)

Стан ма­теріалу

Механічні властивості при 20°С

\¥МП  гг    С Ті

ств, МПа        5, %

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Л.3 - Хімічний склад та механічні властивості хрому та хромових сплавів

 

 

 

Марка сплаву

Вміст легуючих елементів, % (решта Сг)

Механічні властивості при 1, °С

20

1000

Ті

V

У

інші

ств, МПа

5, %

ств, МПа

5, %