Додаток К ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Дослідження структури та властивостей підшипникових сплавів (бабітів)

Мета роботи: Дослідити структуру та властивості підшипнико­вих сплавів у рівноважному стані. Вивчити властивості та призначен­ня цих сплавів

План роботи та зміст звіту

1. Зарисувати діаграми стану "Бп-БЬ", "РЬ-БЬ" та нанести лінії досліджених сплавів, описати фази та структури, що утворюються у відповідності до стану рівноваги.

2. За літературними даними заповнити таблиці 1, 2 та 3.

Таблиця К.1 - Хімічний склад та структура досліджених бабітів

М______пл___            Вміст елементів, %       Структура (записати)

Ьп    ЬЬ    Си    РЬ   інші основа

включення

 

 

 

 

Таблиця К.2 - Властивості підшипникових сплавів

 

 

Марка сплаву

Властивості

Призначення

р, г/см3

Т °С

ств, МПа

5, %

Коеф. тертя {

а106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Зарисувати та описати мікроструктури досліджених зразків.