Додаток Ж ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Дослідження структури та властивостей магнієвих сплавів

Мета роботи: Дослідити структуру та властивості сплавів у рі­вноважному та нерівноважному станах. Визначити застосування маг­нієвих сплавів

План роботи та зміст звіту

1. Зарисувати початкові області діаграм стану "Mg-Al", Mg-Мп", "Mg-Zn"тa "Mg-Zr", нанести лінії досліджених сплавів, описати фази та структури, що утворюються у відповідності до стану рівноваги.

2. Описати взаємодію магнію з легуючими елементами.

3. За літературними даними заповнити таблиці 1, 2 та 3.

Таблиця Ж.1 - Хімічний склад та структура досліджених сплавів

 

 

 

Марка сплаву

Вміст елементів, % (решта 1У^)

Стан зразка

Структура (за­писати)

А1   Мп  2п   2г інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Ж.2 - Механічні властивості деформовних сплавів та їх застосування

Марка сплаву

СТо,2, МПа

ств, МПа

5, %

Максимальна температура, °С

Застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Ж.3 - Механічні властивості ливарних сплавів та їх застосування

Марка сплаву

СТо,2, МПа

5, %

Максимальна температура, °С

Застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Зарисувати та описати мікроструктури досліджених зразків.