Додаток Д ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Дослідження структури та властивостей титанових сплавів

Мета роботи: Дослідження структури та властивостей титано­вих сплавів у рівноважному та нерівноважному станах

План роботи та зміст звіту

1. Ознайомитись з подвійними діаграмами стану "Ті-легуючий елемент".

2. Зарисувати схеми впливу легуючих елементів та домішок на температуру поліморфного перетворення титану.

3. За літературними даними заповнити таблиці 1, 2 та 3.

Таблиця Д.1 - Хімічний склад та класифікація титанових сплавів за структурою у стабільному стані

 

 

 

Марка сплаву

Коефіцієнт стабілізації Кр

Вміст елементів, % (решта Ті)

Клас за струк­турою у рівно­важному стані

А1  2г   V  МП Сг   Бі інші

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Д.2 - Механічні властивості деформовних титанових сплавів

Марка сплаву

стВ, МПа

5, %

КСи, Дж/см2

ст-ь МПа

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Д.3 - Механічні властивості ливарних титанових спла­вів

Марка сплаву     аВ, МПа     8, %     КСи, Дж/см2 Призначення

4.   Дослідити та зарисувати мікроструктури зразків.