Додаток Г ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Дослідження структури та властивостей ливарних алюмінієвих сплавів

Мета роботи: Дослідити структуру та властивості сплавів у рі­вноважному та нерівноважному станах. Ознайомитися з властивостя­ми та призначенням цих сплавів

План роботи та зміст звіту

1. Зарисувати діаграму стану "АІ-Бі", нанести на неї структури, фази, що утворюються відповідно до стану рівноваги, нанести на діаграму лінії досліджених сплавів.

2. Стисло описати сутність модифікування ливарних алюмініє­вих сплавів та вплив його на структуру та властивості сплавів.

3. За літературними даними заповнити таблиці 1, 2 та 3.

Таблиця Г.1 - Хімічний склад та структура досліджених сплавів

Марка      Вміст елементів, % (решта А1) Стан сплаву    8і              Си      Мп      інші зразка

Структура (записати)

 

 

 

 

Таблиця Г.2 - Механічні властивості силуміну до та після моди­фікування

Марка сплаву

СТВ,

МПа

СТо,2,

МПа

5, %

СТ-1,

МПа

Застосування

АЛ2 (до моди­фікування)

 

 

 

 

 

АЛ2 (після мо­дифікування)

 

 

 

 

 

Таблиця Г.3 - Механічні властивості сплавів систем "А1-Си", "А1-Мв" та їх призначення

Марка сплаву стВ, МПа ст02, МПа   5, %

ст-ь МПа

Призначення

 

 

 

 

 

 

4.   Зарисувати та описати мікроструктуру досліджених зразків.