Додаток В ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Дослідження структури та властивостей деформовних алюмінієвих сплавів

Мета роботи: Дослідити структуру та властивості сплавів у рів­новажному та нерівноважному станах. Ознайомитися з режимами те­рмічної обробки та застосуванням сплавів.

План роботи та зміст звіту

1. Зарисувати початкові області діаграм стану "АІ-Мп", "АІ-Mg" та діаграму стану "АІ-Си ", написати на них структури, фази, що утворюються відповідно стану рівноваги, нанести на діаграми лінії до­сліджених сплавів.

2. Описати характер взаємодії алюмінію з легуючими елемен­тами.

3. За літературними даними заповнити таблиці 1,2 та3. Таблиця В.1 - Хімічний склад та структура досліджених сплавів

 

 

 

Марка сплаву

Вміст елементів, % (решта А1)

Стан зразка

Структура (записати)

Си

 

Мп

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.2 - Механічні властивості сплавів АМц та АМг у рів­новажному стані та їх призначення

Марка сплаву

стВ, Мпа

СТо,2, МПа

5, %

НВ, МПа

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.3 - Механічні властивості сплавів, що зміцнюються термічною обробкою, та їх призначення

Марка сплаву

стВ, Мпа

СТо,2, МПа

5, %

СТ-1, МПа

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Зарисувати та описати мікроструктуру досліджених зразків.