Додаток Б ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Дослідження структури та властивостей олов'яних бронз та бронз, що не містять олова

Мета роботи: Вивчити мікроструктури бронз, їх властивості та призначення.

План роботи та зміст звіту

1. Зарисувати початкові області діаграм стану "Єи-Бп" (до 30% Бп); "Єи-АІ" (до 16% АІ); "Єи-Ве" (до 5% Ве); "Єи-Мп"; "Єи-РЬ", на­нести на них лінії досліджених сплавів. Описати фази і структури, що утворюються в рівноважному стані та після різних режимів термічної обробки.

2. За літературними даними заповнити таблиці 1, 2 та 3. Таблиця Б.1 - Хімічний склад та структура бронз

Марка    Вміст елементів, % (решта - Си) Стан бронзи    8пІ2п І   РЬ   І   Р   І   інші зразка

Таблиця Б.2 - Механічні властивості деформовних бронз

Марка бронзи

ств, МПа    5, %    НВ, МПа

Застосування

 

 

 

 

Таблиця Б.3 -

Механічні властивості ливарних бронз

Марка бронзи

ств, МПа    5, %    НВ, МПа

Застосування

 

3.   Зарисувати та описати мікроструктуру досліджених зразків.

Структура (записати)