Додаток А ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Дослідження структури та властивостей мідно-цинкових сплавів (латуней)

Мета роботи: Дослідити структуру та властивості сплавів у рів­новажному та нерівноважному станах. Ознайомитися із режимами те­рмічної обробки та використанням сплавів.

План роботи та зміст звіту

1. Зарисувати початкову область діаграми стану "Си-Хп" (до 50% Хп), нанести лінії досліджених сплавів; описати фази та структу­ри, що утворюються у відповідності до стану рівноваги.

2. Описати вплив цинку на механічні властивості сплавів на основі міді.

3. За літературними даними заповнити таблиці 1, 2 та 3.

Таблиця А.1 - Хімічний склад та структура досліджених латуней

 

 

Марка сплаву

Вміст елементів, % Стан

Структура (записати)

Си

2п           інші зразка

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А.2 - Механічні властивості латуней у рівноважному стані та їх призначення

Марка латуні   аВ, МПа   8, %    ц/, %  КСи, Дж/см2 Призначення

Таблиця А.3 - Механічні властивості спеціальних ливарних ла-туней та їх призначення

Марка ла­туні

СТв, МПа

5, %

КСи, Дж/см2

НВ, МПа

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Зарисувати та описати мікроструктури досліджених зразків латуней.