7.6 Галузі використання тугоплавких металів та сплавів

Вольфрам та молібден використовують при виготовленні прес-форм та кристалізаторів, нагрівачів та екранів. Молібден - для дзеркал лазера. З молібдену виготовляють устаткування для проведення хло­рування при високих температурах (до 350°С), а також деталі, що пра­цюють в гарячій або киплячій сірчаній кислоті. Молібденові електро­ди використовують при електролізі з розплавів солей магнію, плуто­нію, торію, урану. Вольфрам та тантал використовують в електронній техніці. Волокна тугоплавких металів використовують як наповнювачі в композиційних матеріалах. Більшість жароміцних сплавів на основі тугоплавких металів застосовують в ракетній, авіаційній та ядернійтехніці. Сплави ніобію використовують як конструкційний матеріал в термоядерній техніці, космічній та інших галузях промисловості. Сплави ніобію експлуатують у широкому інтервалі температур - від -200°С до 1200-1300°С. В хімічній промисловості та електронній тех­ніці використовують сплави системи М)-ТЦ сплави системи М)-2г за­стосовують як надпровідники.