5.1 Сплави на основі берилію

Діаграма стану системи А1-Ве наведена на рис. 5.1.

% (мас.)

и °С       5    10 15 20   ЗО 40     60 В090„поп 1300

1100

900

700 500 300

0     20     40     60     80 100 АІ % (ат.) Ве

Рисунок 5.1 - Діаграма стану системи А1-Ве Більшість елементів не розчиняється в берилії, помітна розчин­ність при високих температурах спостерігається лише у випадку легу­вання кобальтом, нікелем, міддю. Із зниженням температури розчин­ність цих елементів швидко зменшується, утворюються вторинні фази, що викликають підвищення крихкості сплавів, проте легування коба­льтом та міддю вважають за доцільне. Найбільш перспективним вва­жають сплави берилію з алюмінієм (20-40%), що мають більш високу технологічність.

Алюміній в таких сплавах є пластичною складовою, берилій -більш тверда складова. Властивості сплаву Ве+38%А1: ав=385 МПа, а0,2=300 МПа, 5=7%, Е=189 ГПа.