4.2 Класифікація магнієвих сплавів

За способом виготовлення напівфабрикатів та виробів магнієві сплави поділяють на дві основні групи:

- деформовні - для виготовлення напівфабрикатів тиском (МА5, МА6);

- ливарні - для отримання деталей методами фасонного лиття (МЛ5).

За температурою експлуатації сплави на основі магнію поді­ляють на групи:

- призначені для роботи при звичайних температурах (сплави загального призначення);

- жароміцні (призначені для тривалої експлуатації при темпе­ратурах до 200°С);

- високожароміцні (для тривалої експлуатації при температу­рах до 250-300°С);

- призначені для роботи при кріогенних температурах.