4.1 Термічна обробка магнієвих сплавів

Термічна обробка магнієвих сплавів подібна до алюмінієвих сплавів.

В литому стані для сплавів характерна ліквація, що зменшує технологічність. Отже, виникає необхідність проведення гомогеніза­ції. Досить часто гомогенізація відбувається при нагріванні сплавів під гарячу обробку тиском. В цьому випадку час витримки при підвище­ній температурі менший за час гомогенізаційного відпалення, але бі­льший за звичайне нагрівання під обробку тиском.

Для сплавів магнію використовують рекристалізаційне відпа­лення. Температура початку рекристалізації чистого магнію - прибли­зно 150°С. У випадку магнієвих сплавів температура початку рекрис­талізації сладає приблизно 150-300°С. Найчастіше рекристалізаційне відпалення проводять при температурах 250-350°С, швидкість охоло­дження не має суттєвого впливу на механічні властивості.

Деформовні напівфабрикати відпалюють для зняття залиш­кових напружень. Операція проводиться безпосередньо після оброб­ки, яка зумовлює появу напружень, і дозволяє уникати явище жолоб­лення виробів.

Магнієві сплави зміцнюють гартуванням та старінням. Особ­ливість гартування - низька швидкість розпаду пересичених розчинів на основі магнію (окрім випадку легування РЗМ). Магнієві сплави охолоджують при гартуванні на повітрі, або у киплячій воді. В сплавах не відбувається природне старіння (за винятком сплавів системи "маг-ній-літій"). Проведення штучного старіння дозволяє збільшити міц­ність магнієвих сплавів. При старінні сплавів системи "магній-алюміній" розпад пересиченого твердого розчину відбувається без проміжних перетворень, виділяється рівноважна фаза М§17ЛІ12. Розпад починається з меж зерен і поступово розповсюджується на весь об'єм. Відстань між частинками досить велика, що не дозволяє забезпечити високі показники міцності. При розпаді розчинів магнію, пересичених неодимом, процес відбувається за схемою:

а—зони ГП->Р"->Р'->Р(Мй4іШ5) Найбільшу жароміцність забезпечують сполуки Мй12Се, Мй23Тп6 та марганець, при нагріванні сплавів, що містять ці складові, до 300°С втрата початкової твердості не більша за 50%.