3.6 Ливарні титанові сплави

Ливарні титанові сплави призначені для фасоного лиття. Маркі­руються: ВТ1Л, ВТ5Л, ВТ14Л, ВТ6Л. За хімічним складом співпада­ють з деформовними, але містять більше домішок. Відливки мають меншу пластичність. Титанові сплави мають високі ливарні властиво­сті : невелику усадку 2-3%, високу рідкотекучість. Складність отри­мання відливок пов' язана з високою швидкістю взаємодії з формою та газами (плавлення - у вакуумі).

Найбільш поширений сплав ВТ5Л (а-сплав). Завдяки алюмінію має задовільний рівень пластичності та ударну в' язкість відливок. Відливки ВТ5Л не відпалюють.

Для решти сплавів властивості можуть бути поліпшені прове­денням відпалення, що забезпечує стабілізацію структури та зменшує рівень залишкових напружень. Температура відпалення залежить від хімічного складу сплавів. Для ВТ14Л Твідп=850°С, швидкість охоло­дження 2-4°С/хвил. Відпалення сплаву ВТ3-1 Л передбачає витримку при 650°С (1-2 год.).