3.5 Сплави на основі інтерметалідів титану

1. Жароміцні сплави. Основою жароміцних сплавів є інтерме-таліди Ті3А1 (а2-фаза), ТіАІ (у-фаза). СТ5 - жароміцний сплав на базі сполуки Ті3А1, до складу входять 15-25% алюмінію, олово, цирконій, ванадій. Такі сплави мають низьку технологічну пластичність. Якщо вміст алюмінію знаходиться в межах 35-45%, утворюються сплави з у-фазою. Сплави мають низьку густину р=3,5 г/см , є жароміцними та жаростійкими. Недолік - висока крихкість.

2. Сплави з "ефектом пам'яті форми". Основою сплавів є інтер-металід Ті№. Характерною рисою Ті№ є здатність до деформування в холодному стані. Найбільш відомою маркою є нітінол - сплав, що зда­тний відтворювати певну форму виробу при тепловій дії. Цей ефект пов' язаний із орієнтованим зворотним мартенситним перетворенням. При охолодженні фаза Ті№ ІІ із складною структурою переходить в ма­ртенсит Ті№ ІІІ з триклинною граткою. Температура початку прямого мартенситного перетворення (~60°С) залежить від складу сплаву. При нагріванні вище 100-120°С відбувається зворотне мартенситне перетво­рення. Якщо виготовити з нітінолу довгий стрижень при температурах вище 60°С, потім - охолодити його та надати компактної форми, при нагріванні вище 120°С стрижень відновить свою форму.