Анотація

Кольорові метали та сплави. Конспект лекцій - О.В.Сазонова, В.Л. Грешта

 

Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "Кольорові метали та сплави"

для студентів спеціальності 8.090101 денної і заочної форми навчання

2005

Конспект лекцій із дисципліни "Кольорові метали та сплави" для студентів спеціальності 8.090101 денної та заочної форми навчан­ня /Укл.: О.В.Сазонова, В.Л. Грешта. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 98 с.

Укладачі: О. В. Сазонова, ст. викладач

В.Л. Грешта, ст. викладач, к.т.н.

Рецензент: Л.П. Степанова, доцент, к.т.н.

Відповідальний

за випуск: А.Д. Коваль, професор, д.т.н.

Затверджено Затверджено на засіданні

Вченою радою фізико-технічного кафедри "Фізичне матеріалознавство" інституту Протокол № 4

Протокол № 2 від " 1 " грудня 2004 р.

від " 20 " грудня 2004 р.

Рекомендовано до видання НМВ спеціальності як текст (конс­пект) лекцій з дисципліни "Кольорові метали та сплави" для спеціаль­ності 8.090101 "Прикладне матеріалознавство" на засіданні кафедри "Фізичне матеріалознавство".

Протокол № 4 від 01.12.2004р.з