2.4 Спеціальні алюмінієві сплави

Спечені алюмінієві порошки (САП) - матеріал, що отримують пресуванням та спіканням порошку алюмінію (розмір частинок - 1 мкм). Послідовність операцій виготовлення САП:

1. Отримання АІ-пудри.

2. Холодне брикетування.

3. Вакуумна дегазація брикетів.

4. Гаряче пресування або спікання нагрітих брикетів під тиском.

Границя міцності алюмінію технічної чистоти складає 60­90 МПа, відносне подовження - 20-40 %, для САП ав=250-400 МПа, 8=5-8 %. Значна розбіжність у властивостях пов'язана із формуванням в САП особливої структури (кожна частинка А1 оточена плівкою А12О3). Із збільшенням об'ємної кількості А12О3 зростають показники міцності та жароміцності та зменшуються показники пластичності

(рис. 2.8).

Твердість та міцність інтенсивно зростають зі збільшенням час­тки А12О3 до 7% , надалі цей процес уповільнюється. Процеси рекрис­талізації в САП, що містять понад 7-8% А12О3 не відбуваються, що за­безпечує високу жароміцність. Маркірують: САП1 (6-9% А12О3), САП2 (9,1-13,0% АІ2О3), САП3 (13,1-18,0% АІ2О3). Перевагою цих ма­теріалів є високий рівень жароміцності, що обумовлює можливість їх експлуатації при високих температурах (Текспл<500°С).

450

НВ, МПа   5, %

1

 

414004

-\600 Ч

АЮООА

200 4

5

25

35

15

2   4   6   8   10 12 АІ203, %

Рисунок 2.8 - Залежність механічних властивостей САП від кількості А1203 Листи САП можна поєднувати клепанням, використовуючи

САП із меншим вмістом А12О3, або зварювати контактним способом. Із метою підвищення опору корозії для САП може бути застосовано

Спечені алюмінієві сплави (САС) - виготовляють пресуванням та спіканням мікрогранул сплавів, що містять, окрім алюмінію, залізо, нікель, марганець, хром, титан, кобальт, цирконій. Швидке охоло­дження при кристалізації гранули фіксує пересичення на легуючі еле­менти, що при подальшій обробці, створює можливості до виділення дисперсних частинок інтерметалідів та зміцнення сплаву.