Додаток Д

Узгоджую

Заступник командира військової частини_з озброєння

військове звання,

підпис, прізвище

«_»_20_р.

ПЛАН - ЗАВДАННЯ ВЗВОДУ З РЕМОНТУ

ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ_________НА

РЕМОНТ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАО НА БЕРЕЗЕНЬ МІСЯЦЬ 200__Р._

Примітки

Наймену-

Вид ремон-

Кількість

З якої вій-

С т р о к и 1

п/п

вання, мар-

ту

зразків,

ськової ча-

 

 

 

ки чи інде­кси та но­мери зраз-

(робіт)

агрегатів, деталей, обладнан-

стини (підрозді­лу) надхо-

надхо­дження

завершення ремонту (робіт)

 

ків

 

ня, од.

дять

 

 

 

озброєння,

 

 

 

 

 

 

агрегатів,

 

 

 

 

 

 

деталей чи обладнання

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

І. Ремонт озброєння

ІІ. Технічне обслуговування озброєння

2

3

122мм. гау­биця Д-30 №1517

ТО-2

І

І батр (2 чол.)

16

17

 

ІІІ. Участь в оглядах озброєння, паркових та парково - господарчих днях

4

5

 

Огляд озброєння

 

На місцях зберігання (2 чол.)

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІУ.Ремонт та виготовлення паркового обладнання, інструменту, та учбового майна

6

Козелки для Д-30

Виготов­лення

6

адн 4 чол.

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник служби РАО військової частини_