Додаток Г

 Затверджую

Командир військової частини_

(військове звання, підпис, прізвище)

«_»_20_р.

МІСЯЧНИЙ ПЛАН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ РАКЕТНО - АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ

ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ______НА БЕРЕЗЕНЬ

МІСЯЦЬ 20___РОКУ

 

 

 

№ п/п

Індекс зразка. Запланований захід

Заводський

номер (кількість)

Дата та місце проведення

Сили та за­соби що залучаються

Відповідальний за

проведення

Відмітка

про виконання

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Огляд та пере­вірка

технічного ста-РАО

 

18-20 В підрозділах, у місцях збері­гання,

на артилерійсь­кому складі

Начальник служби РАО, командир взводу по

ремонту озброєння, особовий склад під­розділів

що переві­ряються

Заступник ко­мандира з озброєння

Вик. 20.03

Акт №

Наказ №

від

22.03.20_р.

2

Технічне обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

9П148-ТО-1

К1281

8-9 бокс пбатр

Особовий склад пбатр

Командир пбатр к-н Іванов

Вик. 9.03

 

 

Д-30-ТО-2

№1517

16-17

птор

Особовий склад взводу з ремонту. Розрахунок - 2 чол.

Командир 1 ба­тареї к-н Гон­чаров

Вик. 17.03

 

 

Д-30-ТО-2

№1520

14-15

Особовий склад роти з ремонту озброєння. Розрахунок - 2 чол.

Командир роти з ремонту озброєння т.. л-т Кисельов Командир 2 ба­тареї к-н Мос­каль

 

 

 

 

орвб

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Д-30-ТО-1х

(4)

6

Командири батарей. Особовий склад бата­рей.

Командир адн п/п-к Фомін

Вик. 6.03

ТО-1х проведе­но

виробами №......

 

120мм. міномет - РТО

№179

17-18

орвб

Особовий склад роти з ремонту озброєння. Розрахунок - 1 чол.

Командир роти з ремонту

озброєння ст. л-т Кисельов,

командир 1 ба­тальйону м-р Чуверов

Вик. 18.03

 

 

9П148 - РТО

К10-17

10

ремонтні органи округу

Особовий склад пбатр

Відповідальний за відправку командир пбатр к-н Іванов

Вик. 10.03

 

3

Відправка озброєння у ремонт Д-30 - КР

№ 1514

12

ремонтні органи центру

Особовий склад адн

Відповідальний за відправку командир адн п/п-к Фомін

Вик. 28.03

 

4

Заходи з підви­щення живучос­ті

артилерійських складів: укладка боє­припасів у схо­вище

№3, ремонт огородження, розчистка під'їзних шля­хів і т.п.

 

24-28 артилерійський склад

Особовий склад 1 мсб-3 чол.

адн - 3 чол. начальники складів

Начальник слу­жби РАО

м-р Жирнов

Вик. 28.03

 

Заступник командира військової частини_з озброєння Начальник

штабу військової частини__

військове звання, підпис, прізвище військове звання, підпис, прізвище

Начальник служби РАО військової частини_

військове звання, підпис, прізвище

Узгоджено з начальниками родів військ та служб

посада, військове звання, підпис, прізвище

посада, військове звання, підпис, прізвище