Додаток Б


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16

16-17

17-19

19-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командири та особо­вий склад 1, 2, 3 мсб, тб адн — по 3 чол.

 

Особовий склад:

ртба

б п

1 мсб

б с

м

2

б с

м

3

Особовий склад:

 

 

 

Група регла­ментно - пе­ревірочних робіт з'єднання

транспортні за­соби (до, та пі­сля навчань)

- технічний огляд та ре­монт боєпри­пасів

4 Регламентні роботи з раке­тами

- ПТКР

КР

1


 

23-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-24

 

 

 

 

 

 

24-29

 

 

 

 

 

 

20-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-27

 

 

 

 

 

 

25-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-30

 

 

 

 

 

 

24-28

 

 

 

 

 

 

24-28

 

 

 

 

 

 

19-24

 

 

 

 

 

 

22-27

 

 

 

 

 

 

Особовий склад:

1,2 мсб- 3 чол.

3 мсб,тб- 3 чол.

1 мсб,адн-3 чол.

2,3 мсб - 3 чол.

тб, адн- 3 чол.

 

 

Командир ро­ти матеріаль­ного забезпе­чення. Начальник складу

 

Комісія яка призначена наказом по військовій частині

5 Роботи по підвищенню живучості складів

6 Роботи що проводяться з озброєнням яке знаходиться у тривалому збе­ріганні

0 ^

3 „о

4 « н

оніндя

1 н о


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-22

 

 

 

 

С\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особовий склад під­розділу

 

Особовий склад під­розділів

Особовий склад під­розділів та ремонтного

взводу

озброєння

 

- в містах зберігання

-

а ск

ар

а

ні

і ч

відповідальні за зберігання:

СО

о

-

5

н

ад

-

- пбатр (9П148/5)

-

>> 

гм

нд 4/-

д-і гм

1,2,3 мсб (ПМ/18; СПГ- 9/9)

Відповідальні за зберігання:

-адн (Д-30/4)

 

 

- і-бянрі оне еаб ми "

хогпін -і о 2; и

- і-бянрі оне еаб навз )

Я       Я ^

ніовпрі 2 хогпін -

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

і>

 

 

 

ЧО

 

 

 

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

53 Ч

° н е

о  І 'Я

 

 

ю

1

св

00

св   . . О

О о

 

 

 

я

сй «

н о Я

«  и «

ЧІ 2 <

а н о *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

17-18

 

 

 

 

15-16

 

 

 

 

 

 

Звідні ре­монтні під­розділи

- пбатр

(9П148/1) (ЗСУ-23-4/1)

 

В орвб з'єднання

ю гм

-

Ю

-

 

Он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строки проведення технічного обслуговування

 

чнзіЬСііх

см см

С

о

т

>> 

ьР

о

З

о

Рч

рр

З

о о

Рч

>> 

о

 

 

 

 

 

ї/впохоиіг

см

 

 

 

 

 

чнэхаож

о

 

 

 

 

 

чнэээ(1эа

 

 

 

 

 

 

чнзікізо

00

 

 

 

 

її оо

чнэпик

 

 

 

 

 

 

чнзаіізь

 

 

 

 

 

 

чнэаМх

 

 

 

 

 

 

чнэхтая

ті-

 

 

 

 

 

чнэЕЭ(1эд

 

ТО-1 8-9

 

 

 

 

иихош

см

 

 

 

 

 

чнэью

 

 

 

 

 

 

Запланована витрата ресурсу

КЬНІСІЯШ П

о

^?

о

 

 

о

20

КНЬІСІЯШ І

 

 

о о

8

 

ЧО

о

0 8

кэчхэ^Снташ оїп ЇҐОХСЬп єн ГОЧХИЇҐОЯЇҐІЯ ииж эсМэЭс!

00

о о

о о о

 

0 0

0 0 20

Запас ре­сурсу, строку служби (років)

до черго­вого

ремонту

 

 

 

о о о

 

 

о

0 0 14

 

 

 

о о

 

с.

о о о

усрус

-эс[ кнншокішия епиниїґо

о и

и

 

о

Рч

55

и

(чхэгячита) іїяоАпия ЯІСІ '(ГХ кннзїґзяосЬі ЯІ^

ті-

о

8

9

 

 

81

9

 

(чхэгя

-чіггя) '(ІЗІМОН ИИЯЧ0ЇҐОЯЄ£

 

К1281

5ВЮ5 3290

 

К1279

5БЮ6 4386

кннзосідео ежесіе оязїґні

'ЕННВЯіСнЗИИВН іп№ос[їґітт

см

. пбатр 9П148

база (41-08)

Р-123...

9П148

база (41-08)

* ІЗ

 

 

 

 

 

 

 


 

см см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см

 

 

 

СР

24 52

1

 

 

 

 

 

 

 

 

о см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО-2

9 14

13-14 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО-2

0 5

1

21-22 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ті-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

<Г>

 

КР

№1514 12

 

 

ТО-2

5

%

16-17 1

ТО-2

№1520 14-15

 

 

 

см

 

 

 

СР

52

1

13-17 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

і

 

1

 

 

 

 

 

 

 

рік

 

рік

 

год.

 

 

 

 

 

 

ті-

 

1975

 

1979

о)

1980

 

 

 

 

 

 

<Г>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см

 

їй

 

 

 

 

 

 

 

кннтасясішиа атдоовє вжітазіізц

Техніч­на

перевір-кі

об'єктів котлонаг­ляду

 

 

 

гм

 

 

 

 

 

 

 

 

ті"


 

см сч

 

 

 

 

сч

 

 

 

 

о сч

 

 

 

 

Ол

 

 

 

 

00

 

 

 

 

с-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-10

 

 

ті-

 

 

 

 

<Г>

 

 

 

 

сч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

Ол

 

 

 

 

00

 

 

 

 

с-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ті-

 

 

 

 

<Г>

 

 

 

 

сч

Технічна перевір­ка електро­устатку­вання

Перевірка шлангів та рукавів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

СЧ

 

 

 

■к

-

Н

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тГ

НІ

 

 

У. 6

н

 

 

 

 

 

 

СІ

 

 

 

 

 

ЄР

 

 

 

сч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|>

 

 

 

оо

 

г-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІП

ік 'Бч

 

 

ік

 

ік '&

 

 

'&

тГ

<п оо

о\

 

 

о оо

о\

 

о\

С\

 

 

о\

СІ

»л т?

т? т

 

 

 

О

2

\-ч

 

сч

сч

В оо

& тг-

пП

о\

оо о

ю

 

оо

Й

оо

О

оо

Й

оо

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сч

 


 

сч сч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сч

 

о сч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оч

 

 

9

%

О

н

Рч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО-2х-1

 

 

 

 

1-25

 

с-

 

 

 

 

 

ТО-1х-6 10

 

 

 

 

 

 

ТО-1х-6 11

 

 

 

 

 

 

 

 

б н

 

 

о н

Рч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО-2х-4 20-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оо

 

ті-

 

 

 

 

о

НІ сч

иі

 

 

 

 

 

 

О

Ні сп

 

 

 

 

 

О 'А

 

 

 

6 н

чо

 

 

 

 

 

9

% О

н

Рч

17-18 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с-

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рік.

рік.

рік.

 

рік.

рік.

рік.

 

 

 

 

рік.

рік.

рік.

 

 

 

 

 

 

ті-

1982

1983

1977

 

1979

1979

1978

 

 

 

 

1980

1980

1982

 

 

 

Поставлене на ДЗ в 1979р.

 

 

 

ОО

4

2

 

1

 

1

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

31

 

 

сч

 

 

 

Імін.батр. |

120мм міно­мет зразка 38 р.

 

 

2 мін.батр. |

 

 

3 мін.батр. |

120мм. міномет зразка 38р.

 

 

 

 

Арт.склад |

Стрілецьке озброєння

Технічний огляд та ремонт боєприпасів

 

 

 

 

 

 

_

 

 

_

 

 

_

_

 

 

 

 

 

_

 


 

сч сч

 

 

сч

 

 

о сч

 

 

С\

 

 

00

15-25

 

с-

 

 

 

 

 

 

 

 

ТІ-

 

 

 

 

 

сч

 

 

 

 

 

о

 

 

С\

 

 

00

 

 

с-

 

 

 

 

 

 

 

 

ТІ-

 

 

 

 

 

сч

Регламентні роботи з ракетами*