ЛЕКЦІЯ № 5 СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ РЕМОНТІВ (система ППР)

Визначення системи ППР. Зміст та структура ППР. Основні поняття про малий, середній та капітальний ремонти.

МЕТА ЛЕКЦІЇ: вивчення, освоєння та придбання навичок при підготовці, складанні та веденні системи ППР як основи підтримування обладнання в робочому стані за весь період його експлуатації.

Під системою ППР розуміють єдність організаційних та технічних засобів по догляду, нагляду, мащенню, регулюванню, обслуговуванню та ремонту.

Мета ППР: запобігання передвчасного зношення деталей та механізмів, підтримування КШО в справному стані для їх якісної експлуатації при отриманні конкурентноздатної продукції.

Ведення системи ППР практично означає:

• організація контролю за виконанням правил та норм по обслуговуванню та експлуатації обладнання;

• визначення та впровадження структури ТО, ремонтного циклу, тривалість міжремонтних періодів, зміст ремонту в залежності від його різновиду та різновиду саме КШО;

• планування та ведення ТО, ремонтів та забезпечення контролю за їх виконуванням;

• розробка та втілення в виробництво нормативів простою обладнання в ремонті, трудомісткість ремонтів, витрат матеріалів, запчастин, тощо;

• визначення кількості працівників за фахом (керівників, та робітників) в залежності від трудомісткості та складності ремонтно-монтажних робіт та випробувань;

• організація виробничої бази ремонту: склади, майстерні, відділки, ремонтно-механічні та ремонтно-будівельні цехи, тощо;

• організація мастильного господарства;

• втілення прогресивних видів ремонту з застосуванням передових технологій;

• організація та ведення архіву креслень та іншої технічної документації.

В системі ППР в певній послідовності за визначений термін ведуться ремонти: малий, середній та капітальний. Проведемо їх визначення.

Малий ремонт. Часткове розбирання одиниці КШО. Подетальне розбирання 2-3-х вузлів (муфта, гальма, повзун) які найбільш зношуються.

Огляд та протирання машини, обдування стиснутим повітрям, промивання розібраних вузлів, базових поверхонь, напрямних. Уточнення об'єму ремонту, ремонт (відновлення) або заміна зношених деталей, регулювання та заміна підшипників кочення.

Заміна фрикційних матеріалів в муфті та гальмі, регулювання, заміна зношених кріпильних деталів.

Перевірка та заміна сальників, манжет, тощо. Шабрування напрямних при необхідності. Регулювання плавності руху повзунів, поперечин, траверс, штоків, ходових гвинтів, тощо.

Перевірка та регулювання органів керування, запобіжних та блокуючих пристроїв. Ремонт загороджень. Ремонт системи мащення, регулювання, заповнення мастилом. Ремонт, регулювання систем стиснутого повітря.

Складання машин. Випробування на холостих ходах та робочих. Метод вибігу, перевірка на шум, вібрацію та нагрівання.

Метод вибігу застосовується для перевірки кінематики та опорів при русі механічних (кривошипних) пресів, а саме:

• вмикається головний двигун і розганяється маховик (за 30-40 сек.) до оптимальних обертань;

• одночасно вимикається електродвигун та вмикається муфта, тобто привід обертається включно за рахунок енергії маховика;

• під час руху приводу в такому режимі слюсарі-механіки прискіпливо оглядають всі рухомі частини пресу, рахують кількість повних обертів головного валу до повної зупинки повзуну;

• на прикладі випробувань після ремонту 6 пресів подвійної дії моделі К5530 (Запорізький сталепрокатний завод) протягом 15 років спостережень кількість обертів головного валу до повноїзупинки повзуну було 12-15, щоб вважати стан кінематики після ремонту задовільним. При цьому вважається, що зазори в рухомих системах є оптимальними.

Середній ремонт. Розбирання машини на вузли крім базових (станина, стійки, тощо). Ремонт напрямних та шабріння, тощо не знятих базових деталей.

Промивання, протирання та розбирання вузлів, очищення їх від бруду. Огляд та дефектація деталів розібраних вузлів. Уточнення заздалегідь складених відомостей дефектів. Заміна новими чи відновленими зношених деталей.

Заміна фрикційних елементів муфти та гальма. Заміна пружин вмикання-вимикання в цих вузлах. Заміна зубчастих коліс, пальців з'єднання шатуну з повзуном.

Ремонт або заміна паро - чи повітрянорозподільчих механізмів КШО. Ремонт насосів (помпачів), притирання клапанів. Ремонт інших систем гідравліки.

Ремонт систем мащення (дивись вимоги до малого ремонту). Далі - як вимагається при малому ремонті: збирання, обкатування в режимі холостого та робочого ходів, перевірка на нагрівання, шум та вібрації, тощо. Приймання машини після ремонту: а саме - перевірка на точність, паспортну потужність, продуктивність, тощо.

Капітальний ремонт. Повне розбирання машини на вузли, а вузли - на деталі. Промивання, протирання та аналіз на дефектацію після ретельного огляду всіх деталей.

Дефектація деталей, вимір зношення, визначення на відновлення чи заміну.

Для гідропресів - заміна чи ремонт плунжера, підп' ятника, заміна манжет та ущільнень циліндрів, насосів, елементів гідрокерування, тощо. Для механічних пресів - ремонт привода або заміна валів, підшипників, шатунів, зубчастих коліс, тощо.

Для пароповітряних молотів - ремонт зношених поверхонь шаботу, стояків, анкерних плит та циліндра.

Зборка всіх вузлів та перевірка їх на стендах.

Обробка та фарбування необроблених поверхонь.

Далі - дивись вимоги після середнього ремонту. А далі: перевірка на точність, та на відповідність інших параметрів вимогам технічної характеристики машини.

Література [1, с. 17-22; с. 321-340], [2, с. 5-110].