ЛЕКЦІЯ № 4 ОСНОВИ НАЛАГОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН КШВ

Поняття про наладку технологічних машин КШВ. Вимоги до технологічного обладнання перед налагодженням. Основні операції при наладці систем „машина - інструмент".

МЕТА ЛЕКЦІЇ: вивчення та засвоєння основних елементів технології налагодження та підготовки до експлуатації технологічних машин ковальсько-штампувального виробництва.

Під налагодженням, в КШВ розуміють комплекс технічних дій з технологічними машинами і відповідним інструментом з метою підготовки до роботи цього обладнання згідно з виробничим завданням.

В першій лекції ми перелікували основні види технологічних машин ковальсько-штампувального виробництва. Процес налагодження кожного їх різновиду має багато особливостей. Загалом тут діють такі чинники: особливість технологічного процесу, саме конструкції машин, інструмент, масштаб виробництва та таке інше. Загальним у всіх випадках є обов'язкова заміна інструменту (штампів, валків, прес-форм) при переході до випуску іншої продукції.

Найбільш часто налагодження потребують універсальні ТМ при невеликих масштабах виробництва, а найменш - вузькоспеціалізовані автомати, наприклад, цвяхові, тощо. В останньому випадку заміна інструменту відбувається перш за все в зв' язку з його спрацюванням і заміна на новий, не спрацьований, з такими-ж, як і раніше, параметрами.

В нашому економічному регіоні найбільш розповсюдженим обладнанням КШВ є кривошипні преси для реалізації процесів листового, холодного та гарячого об' ємного штампування. Ось чому основні приклади по наладці ми будемо наводити стосовно кривошипних пресів.

Вимоги до технологічної машини перед налагодженням: •   машина  повинна  бути  справною,   ніяких  відхилень від нормальної роботи не повинно бути;

• пускові пристрої (електрошафи, система керування, тощо) повинні бути заблоковані від помилкового вмикання чи враження електричним струмом;

• система мащення повинна знаходитися в робочому стані, заповнена мастилом, дозуючі живильники перевірені і знаходяться в робочому стані;

• мережа стиснутого повітря отримує його з необхідним тиском, конденсат з повітряного фільтра зливається;

• плити штампового простору не мають бруду та зайвих предметів, чи розлитих мастил;

• система технологічного мащення заповнена відповідним мастилом.

Послідовність налагоджувальних робіт на кривошипному пресі:

• перевірка робочого стану обладнання;

• розміщення таблички на пресі „Наладка", або „Іде наладка";

• перемикання системи керування на режим „Наладка";

• знімання штампу роботи на якому закінчені;

• транспортування штампу на нову програму штампування;

• влаштування штампу на столі преса при піднятому повзуні в крайнє верхнє положення;

• центрування штампу;

• регулювання закритої висоти штампового простору преса;

• попереднє закріплення штампу;

• підрегулювання та остаточне закріплення штампу;

• штампування в режимі штовхальник ходів;

• підрегюлювання з металом (заготовкою);

• попереднє штампування, контроль якості і відповідність необхідним розміром згідно з кресленням;

• налагодження системи технологічного мащення;

• налагодження виштовхувачів;

• налагодження засобів автоматизації;

• пробне штампування та передача системи штампувальнику. Під час налагодження системи „прес-штамп" для прискорення та

полегшення цього пресу застосовуються як універсальні так і спеціальні механізми та обладнання. Це мостові та інші крани, цеховіелектрокари з підіймачами, столи-рольганги з механізмом регулювання по висоті відносно підлоги цеху.

На середніх та великих пресах влаштовуються висувні (викочуванні) столи та плити, пневмомеханізми для швидкого закріплення штампів, тощо. З'являються системи автоматичної зміни та налагодження інструменту та їх складових частин. Зараз англійська фірма „Трюмпф" випускає преси зусиллям до 400 кН на яких зміна штампів виконується за півтори хвилини.

До налагоджувальних робіт допускаються добре обізнаний персонал, який пройшов відповідне навчання і має певний досвід.

Основні обов'язки наладчика:

• перевірка стану обладнання перед установкою інструменту;

• знімання відпрацьованого штампу та установка іншого згідно завдання;

• влаштування   та   налагодження   інструменту   в системі „пресштамп";

• пробне штампування та під наладка при необхідності;

• інструктаж штампувальника після налагодження;

• періодична перевірка якості штампування.

Наладчик повинен добре знати та вміти користуватись необхідною інформацією з паспорту преса та керівництва по експлуатації обладнання.

Це стосується перш за все застосування графіка допустимого навантаження коли налагоджується штамп з жорстким силовим замиканням в кінці робочого ходу (операції згинання, правка, формування, видавлювання, тощо). При налагодженні пресів двійної-тройної дії та автоматів наладчик вивчає або поновлює знання по цикловим діаграмам, тощо.

При малому об' ємі виробництва (малий бізнес, тощо) слід поєднувати фахи наладчика, штампувальника, інструментальника, слюсаря, тощо.

Наладчик повинен мати такий інструмент для задовільної роботи: ключі, накидні та інші; зубила слюсарні; бияк (кувалда), ломик, лінійки металеві; молоток сталевий, мідний; викрутки, прокладки мідні або алюмінієві товщиною 1,0-5,0 мм; машинка пневматична шліфувальна, лещата, плоскогубці, штангенциркуль, щупи, тощо.

Література [11, с. 13-14; с. 31; с. 98-107; с. 124-127].