ЛЕКЦІЯ № 3 РІЗНОВИД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН

Загальні положення про технічне обслуговування (ТО) машин. Різновид робіт та визначення. Керування та кадри при ТО. Відділ головного механіка (ВГМ) та його структура. Цехові кадри для ведення ТО.

МЕТА ЛЕКЦІЇ: вивчення та засвоєння основних положень по структурі, організації, матеріальному забезпеченню та кадри при технічному обслуговуванню машин.

Система технічного обслуговування та ремонтів обладнання ковальсько-штампувальних та прокатних цехів є сукупність взаємозв'язаних положень та норм, які визначають організацію і ведення робіт для повсякденного підтримування в робочому стані машин при їх експлуатації.

ТО - це підтримка працездатності обладнання за весь період його експлуатації, а ремонт - відновлення працездатності, яка поступово втрачалась внаслідок спрацьовування деталей, вузлів та механізмів, систем, тощо.

Сутність ТО складається:

• перелік регламентних операцій по обслуговуванню будь-якого обладнання в цеху;

• періодичність їх виконання за певний час;

• трудоємність та вартість операцій ТО;

• організація ТО та контролю якості;

• технологічна та матеріальна підготовка;

• підготовка кадрів та тарифікації робіт. Для ремонтів системою ТО визначається:

• види ремонтів та їх послідовність;

• планова тривалість ремонтів;

• трудоємність, матеріалоємність та вартість ремонтів;

• підготовка до ремонтів;тарифікація робіт;

• виведення в ремонт машини та приймання після ремонту експлуатаційниками, контроль якості;

• організація планування та контроль якості, облік ремонтів. Розглянемо основні операції по ТО.

Плановий повний огляд - операція по обслуговуванню для перевірки всіх вузлів обладнання та накопичення інформації про зношення та інших змін в стані обладнання для урахування при наступних ремонтах. Огляд ведеться візуально, без розбирання, засобами діагностики (наявність нагрівання підшипників, шуми, вібрації, тощо). Виконується слюсарями-ремонтувальниками, електриками, енергетиками.

Позмінний огляд - виявлення змін в стані найменш надійних деталей та вузлів, а також моніторинг за виконанням правил експлуатації. Проводиться в кінці кожної робочої зміни силами слюсаря-ремонтника та оператора-штампувальника і заноситься в змінний журнал стану обладнання при його експлуатації.

Позмінне підтримування чистоти обладнання - для підтримки високої культури виробництва, зменшення зношень відкритих поверхонь, поліпшення праці, естетики.

Ведеться в кінці зміни штампувальниками, ковалями зі своєю бригадою, нагрівальниками, тощо з записом в журналі огляду КШО.

Позмінне мащення - ведеться один-два рази в зміну силами штампувальників, ковалів, тощо згідно правил, вказаних в керівництві по експлуатації машин.

Поновлення та зміна мастил, планове, чи при необхідності, ведеться слюсарями-мастильниками та операторами обладнання.

Промивання механізмів та системи мащення ведеться згідно карти ТО слюсарем-мастильником та оператором-штампувальником.

Регулювання механізмів, зміна швидкозношуваних деталей, підтягування кріплень, тощо ведеться слюсарями-ремонтувальниками при необхідності, на протязі зміни, з записом проведеної роботи в змінному журналі.

Перевірка геометричної та технологічної точності виконується згідно карти ТО та відповідно ДСТУ „Норми точності" на обладнання. Робота ведеться бригадиром механіків.

Введемо поняття про цикл ТО. Це сумарний перелік операцій, що проводять через певний час силами механослужби цеху.

Приклад структури циклу ТО:

Сцо = ЕО + пЄп + С3 + Оч + тР де Е - кількість діб в циклі;

(3.1)

О - огляд позмінний; п, т - кількість одноманітних операцій; Сп - доповнення мастил; С3 - зміна мастил; Оч - огляд частковий; Р - регулювання. Тривалість   циклу   ТО   дорівнює  тривалості міжремонтного періоду, тобто часу між двома ремонтами згідно плану.

Кожна модель обладнання (КШО) має свою карту ТО, що входить до „Керівництва по експлуатації" даної машини. Склад типової карти ТО:

• перелік усіх видів ТО;

• число операцій в циклі;

• трудоємність поопераційна;

• склад кожної операції.

Розглянемо адміністративно-технічні структури які керують ТО та ремонтами промислового обладнання та інших технічних об'єктів на виробництві.

ВГМ - відділ головного механіка - адміністративно-технічний підрозділ на підприємстві, який організовує, керує та відповідає за обслуговування промислового обладнання, заводських споруд, енергетичних, транспортних, каналізаційних мереж, тощо.

Структура ВГМ.

Головний механік, його замісник, керівник конструкторсько-технологічного бюро; інспектори груп: планування та аналізу; обліку обладнання; мастильних матеріалів; запасних частин; транспортного обладнання; купованих матеріалів; нагляду за спорудами та комунікаціями; конструкторсько-технологічної підготовки ТО та ремонтів; підготовки кадрів; контролю якості робіт, тощо.

Матеріальна частина ВГМ.

Це ремонтно-механічний та ремонтно-будівельний цехи; майстерні по виготовленню нестандартного обладнання; по відливкам запасних частин; матеріальні склади, тощо.

Слід зазначити, що структура, кадри та матеріальна база ВГМ залежить від масштабів основного виробництва на підприємстві. Література [1, с. 14-22; с. 31-39; с. 105-109], [4, с. 4-26].