ЛЕКЦІЯ № 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН

Ковальсько-штампувальне та прокатне виробництво та види його продукції. Поняття про експлуатацію та обслуговування машин. Обладнання ковальсько-штампувального та прокатного виробництва та елементи техніки безпеки при їх експлуатації.

МЕТА ЛЕКЦІЇ: засвоєння понять, визначень та термінології по експлуатації та обслуговуванню машин ковальсько-штампувального та прокатного виробництва (КШПВ); різновид обладнання; техніка безпеки при обслуговуванні машин КШВ.

Ковальсько-штампувальне та прокатне виробництво має за мету виготовлення якісної продукції в необхідній для суспільства та промисловості кількості. Такою продукцією є певні вироби: штамповки - при реалізації технології листового та холодного об'ємного штампування; поковки - при куванні та гарячому об'ємному штампуванні та прокатні вироби - лист, штаба, стрічка, рулон, сортовий та профільний прокат та дріт (катанка).

Для впровадження такого виробництва необхідна наявність певних чинників:

• технологічних процесів обробки металів тиском;

• первинного металу - зливків, заготовок, тощо;

• відповідного технологічного обладнання;

• інструменту - прокатних валків, штампів, прес-форм, тощо. Наведемо   поняття   про   експлуатацію   та обслуговування

промислового обладнання як основи матеріального виробництва.

Експлуатація - це процес використання агрегатів, машин, механізмів, сировини та інструменту для отримання корисної роботи, тобто певної продукції.

Безпосередньо процес виготовлення будь-який продукції відбувається при експлуатації технологічних машин, коли перетворення матеріалів призводить до зміни їх форми, розмірів та властивостей. В ковальсько-штампувальному та прокатному виробництві до технологічних машин відносять ковальсько-штампувальне та прокатне обладнання, а первинний матеріал, що перероблюється називають заготовками.

При експлуатації технологічні машини поступово спрацьовуються (зношуються) внаслідок інтенсивної роботи їх механізмів, вузлів та систем. Втрачається точність роботи і, як наслідок, погіршується якість продукції - поковок, штамповок та прокату. Знижується ККД машин, їх продуктивність, зношується інструмент, стійкість його падає. Виробництво втрачає рентабельність. Необхідно приймати певні заходи для покращення якості роботи системи „Технологічна машина - інструмент". Для цього таку систему необхідно обслуговувати.

Обслуговування - це підтримування машин в робочому стані шляхом своєчасного мащення, огляду, налагодження регулювання та ремонту.

Експлуатацією ковальсько-штампувального та прокатного обладнання займаються основні виробничі робітники: штампувальники, ковалі, помічники ковалів, оператори, наладчики, штампувальники-наладчики, нагрівальники, машиністи гідравлічних пресів, молотів, шаржир-машин, маніпуляторів, тощо.

Обслуговування ведеться допоміжними робітниками: мастильниками, слюсарями-ремонтувальниками, інструменталь­никами, електриками, енергетиками, зварювальниками, верстатниками, машиністами мостових кранів, кран-балок, водіями цехового автотранспорту, електротранспорту, тощо.

При обробці металів та матеріалів тиском експлуатуються та обслуговуються різні види обладнання.

Ковальсько-штампувальне:

• преси та автомати механічні (кривошипні та гвинтові) для листового, холодного та гарячого об' ємного штампування та пресування метало порошків; ножиці для різання листа та прокату;

• преси та автомати гідравлічні для кування, об' ємного штампування, видавлювання, листового штампування, правильних робіт, пресування неметалевих матеріалів; різання;

• молоти пароповітряні кувальні, штампувальні та листоштампувальні.

Прокатні стани:

• обтискувальні та заготівельні (блюмінги, слябінги, сортозаготівельні, трубозаготівельні);

• сортові (рейкобалочні, спеціальні сортові та дротяні);

• листові (гарячого та холодного прокатування листа, штаби, стрічки, фольги, тощо);

• трубопрокатні;

• спеціальні (колесопрокатні, кільцепрокатні, кулепрокатні та ін.);

Спеціальні машини КШ та ПВ:

• радіально-кувальні машини для отримання сортового прокату із спеціальних легованих сталей малими серіями: круг, квадрат, прямокутник, трубні вироби;

• радіально-обжимні машини для заготівельного машинобудівного виробництва: вали гладкі, вали ступінчасті та з конічними елементами, тощо;

• машини ротаційного типу з робочими обертальними органами в вигляді валків, роликів, елементів та дисків для листового штампування типу:

= дискові ножиці;

= правильні машини;

= згинальні машини;

= профіленакатані машини;

= для ротаційного видавлювання;

• теж саме для об'ємного штампування; = кувальні вальці;

= різобонакатні автомати;

= правильні машини;

= згинальні машини;

= для ротаційного видавлювання;

= для виробництва кулеподібних деталей обкатуванням.

• роторні та роторно-конвеєрні машини-автомати;

• імпульсні машини з високошвидкісною дією деформуючого середовища:

= гідроімпульсні машини;

= газові молоти;

= газові імпульсні машини;

= вибухові імпульсні машини;

= електро- та магніто імпульсні машини;

• гідро- та пневмостатичні машини з повільною дією деформуючого середовища (стати):

= гідростати; = пневмостати. Енергетичне обладнання КШ та ПВ:

• полуменеві печі нагрівальні та для термічної обробки: камерні методичні та їх різновид;

• рециркуляційні для швидкісного нагрівання, для безокислювального нагрівання; нагрівальні колодязі, ковпакові печі, тощо;

• електричні печі опору, індукційного та електроконтактного нагрівання;

• елементи енергозбереження при нагріванні: рекуператори, регенератори, калорифери, тощо;

• димарі, димососи;

• електродвигуни змінного та постійного струму, генератори високої частоти, силові підстанції, трансформатори, тощо;

• компресори, вентилятори, тощо.

Допоміжне технологічне обладнання для виготовлення інструменту та запасних частин для обладнання: верстати токарні, фрезерні, строгальні, сверлильні, шліфувальні, розточувальні, тощо.

Транспортне обладнання:

• мостові крани;

• кран-балки;

• тельфери;

• крани-штабельори;

• конвеєри з еластичною та металевою (траковою) стрічкою;

• електро- та автокари;

• завантажувальними;

• залізничний транспорт.

Ковальсько-штампувальне та прокатне обладнання є вельми небезпечним для робочого персоналу при експлуатації та обслуговуванні.

Для створення здорових та безпечних умов праці при веденні технологічних процесів ОМТ потрібно мінімізувати або різко зменшити різноманітні негативні явища які можуть завдати шкоди здоров'ю робітників.

В гарячештампувальному виробництві це промислова пилюка в суміші з газами продуктів згоряння, надмірне тепловиділення, електромагнітні поля, шум та вібрації. В холодноштампувльному виробництві найбільш небезпечними є можливість попадання рук штампувальників та наладчиків в штампувальний простір, поранень кінцівок при роботі з листовим металом, тощо.

Існують такі засоби для забезпечення безпечних умов праці:

• застосовують нерухомі, рухомі та блокуючи грати для захисту робочого простору пресів;

• дворуке вмикання муфти, що виключає можливість присутності в штамповому просторі кінцівок людини;

• захист штампового простору з допомогою різних електронних пристроїв;

• неможливість здвоювання ходів повзуну (самохід) в зв' язку з порушенням роботи систем вмикання-вимикання;

• середні та великі преси мають стаціонарні майданчики з перилами висотою 1,5-2,0 м для безпечного ремонту чи обслуговування;

• для зниження надмірного шуму при вимиканні муфт та вмиканні гальм в пневмосистемі влаштовуються глушаки для зниження аеродинамічних_коливань.

Література [1, с. 7-9], [8, с. 13;~с. 253; с. 355; с. 440], [9, с. 158-159].