ВСТУП

Курс „Експлуатація та обслуговування машин" (Е та ОМ) один з перших з початку навчання знайомить майбутніх фахівців з менеджментом ведення технологічних процесів ОМТ та підтримування в цей час ковальсько-штампувального та прокатного обладнання в робочому стані. Такий взаємозв'язок дозволяє отримувати якісну продукцію - штамповки, поковки та прокатні вироби за весь період експлуатації технологічної машини.

Під час вивчення курсу „Е та ОМ" студенти послідовно вивчають основні правила експлуатації усіх видів обладнання, систем та агрегатів ковальсько-штампувального виробництва.

Паралельно і одночасно іде процес обслуговування обладнання -всебічна підтримка КШО в робочому стані з параметрами рівними або близькими з вимогами їх технічних характеристик.

Слід наголосити, що оптимальна та заощадлива експлуатація (випуск якісної продукції) та ретельне обслуговування (огляди, нагляди, мащення, регулювання, наладка, технічне обслуговування, ремонт та модернізація, тощо) є запорукою інженерного забезпечення виробництва при будь-яких його масштабах - від невеликих фірм до потужних підприємств.