ВИЗНАЧЕННЯ, ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Агрегат

Вузол

Відказ

Деталь Демонтаж

Запасна частина сукупність машин, механізмів та інших об'єктів, зв'язаних одним технологічним процесом при сумісній ефективній роботі (наприклад, прокатний стан, автоматична лінія штампування, тощо).

роз' ємне або нероз' ємне з' єднання декілька деталей, які виконують спільну функцію.

явище, що сповіщає про порушення робото здатності вузла або машин в цілому.

вироб, виготовлений як одне ціле.

розбірні операції з машинами, агрегатами, тощо при яких застосовуються вантажепід' ємне та інше спеціальне обладнання.

складова частина вузла, механізма чи машини яка повинна бути влаштована замість такої ж частини з метою відновлення працездатності первинного об' єкту.

Монтаж різновид    збірних    робіт    з використанням

вантажопід' ємного обладнання для влаштування машин в цеху на робочому місці.

Складання сукупність робіт по відновленню машин із складових частин згідно збірних креслень та іншої документації.

Модернізація     метод   удосконалення   машин, тощо,   або їх

складових з метою підвищення продуктивності,

удосконалення технології, зменшення трудомісткості ремонту, тощо.

Машина

Машина технологічна

Механізм

Ремонт

Ремонт плановий

Ремонт неплановий

Реконструкція

Ревізія Розбирання

КШВ КШО ТО

комплекс механізмів, вузлів та систем для виконання корисної роботи, зв' язаної з процесом виробництва.

це машина, в якій призводить до змін властивостей.

перетворення матеріалів їх  форми,  розмірів та

система кінематичнозв' язаних вузлів та деталей для перетворення видів руху або передачі потужності, крутних моментів, тощо.

комплекс робіт по підтримці чи відновленні справності машин, механізма, тощо.

ремонт в системі планово-попереджувальних ремонтів (ППР).

ремонт поза системою ППР, техногенних чи природних негаразд.

внаслідок

метод удосконалення, коли комплексно покращуються експлуатаційні показники машин, агрегатів, механізмів, тощо.

сукупність робіт по визначенню ступеню спрацювання машин або деяких її частин.

роз' єднання машин, вузла, тощо, на складові частини в певній послідовності перед ремонтом, демонтажем, тощо.

ковальсько-штампувальне виробництво. ковальсько-штампувальне обладнання. технічне обслуговування.

ППР планово-попереджувальний ремонт.

ВГМ відділ головного механіка.

ККД коефіцієнт корисної дії.

ШІГ штампо-інструментальне господарство.

РМЦ ремонтно-механічний цех.

РБЦ ремонтно-будівельний цех.

ТМ технологічна машина.

ВГЕ відділ головного енергетика.

ЦРО цех ремонту обладнання.

УКБ управління   капітального   будівництва (завод,

фірма, підприємство, тощо).

ДСТУ державний стандарт України.

КШПВ ковальсько-штампувальне та прокатне

виробництво.