Анотація

 

Експлуатація та обслуговування машин. Конспект лекцій - Колесник Ф.І.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

Колесник Ф.І., доцент к.т.н.

КОНСПЕКТ

лекцій з дисципліни „Експлуатація та обслуговування машин" для студентів спеціальності 8.090206 „Обладнання для обробки металів тиском" усіх форм навчання

2006

Конспект лекцій з дисципліни „Експлуатація та обслуговування машин" для студентів спеціальності 8.090206 „Обладнання для обробки металів тиском" усіх форм навчання. /Укл. Колесник Ф.І. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. - 36 с.

Укладач: Колесник Ф.І., доцент, к.т.н.

Рецензент: Обдул В. Д., доцент, к.т.н. Відповідальний

за випуск: Колесник Ф.І., доцент, к.т.н.

Затверджено на засіданні кафедри ОМТ

Протокол № 2 від 19.09.2006