ЛЕКЦІЯ № 7 МАТЕРІАЛЬНА БАЗА, ТРУДОЄМНІСТЬ ТА ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРИ ТО ТА РЕМОНТАХ

Підготовчі роботи для ТО, витрати на ТО, обслуговуючий персонал; планування потрібних матеріалів, запасних частин та витрат на ремонти. Трудоємність при ТО та ремонтах; технічна документація при ТО та ремонтах, звітність при обслуговуванні машин.

МЕТА ЛЕКЦІЇ: придбання знань та навичок в організації матеріального забезпечення при обслуговуванні та ремонті обладнання; визначення трудоємності при ТО та ремонтах; ведення документації при плануванні та звітності при обслуговуванні обладнання в КШВ.

При веденні робіт для технічного обслуговування обладнання повинні бути виконані такі види завчасної підготовки: конструкторська, технологічна, наявність виробничої бази, матеріальне забезпечення, підготовка робітників та організаційні питання.

Конструкторська підготовка передбачає наявність необхідних креслень, графіків та інших технічних документів, які забезпечують усю необхідну інформацію для ведення технічного обслуговування обладнання.

Технологічна підготовка дає змогу розроблювати технологічні процеси ведення усіх операцій по ТО, їх послідовність та контроль якості виконання, наявність відповідного інструменту, складання дефектних відомостей, тощо.

Підготовка промислової бази передбачає розміщення на підприємстві слюсарних, верстатних, інструментальних та заварювальних майстерень, ремонтних цехів, ділянок, складів, лабораторій та випробувальних стендів.

Матеріальна підготовка - наявність різноманітних матеріалів, металів, покупних виробів, запчастин, метизів, мастил, електродів, промив очних та обтиральних матеріалів, тощо.

Підготовка робітників - наявність в штатному розкладі слюсарів, мастильників, зварювальників, кранових машиністів, тощо, які пройшли технічне навчання, обізнані з правилами безпеки праці, тощо.

Організаційна підготовка передбачає юридичне оформлення організаційних структур, наявність службових положень, правил, прозорість форм оплати праці, годинних ставок, тощо.

Контроль якості роботи по ТО вимагає наявність інспекторських груп для визначення робіт та терміну їх виконання, контроль та періодичність мащення машин, процедуру передачі обладнання в кінці зміни, заповнення технічної документації, інспекція кранового господарства, тощо.

Матеріальне забезпечення ТО та ремонтів - запорука якості експлуатації обладнання, особливо технологічного. Потреба підприємства в матеріалах та запасних частин при обслуговуванні машин ведеться:

• виготовлення та відновлення зношених вузлів та деталів на своєму підприємстві силами цехів ВГМ;

• теж саме на спеціалізованих підприємствах, які мають великий досвід виготовлення великих та унікальних вузлів та деталів типа станин чи їх елементів, шаботів, колон гідропресів, головних валів, тощо;

• куповані вироби до ремонтів: стандартний інструмент, підшипники кочення, клинопаси, кріпильні вироби, ущільнення, манжети, гідро- та пневмоапаратура, мастила, електроди, тощо купуються на спеціалізованих підприємствах, базах, тощо.

Придбане обладнання на складах ВГМ зберігається в мастилі -консерванті.

На кожному вузлі, деталі повинно бути:

• номер облікової карточки або заказу, причому на великих деталях на неробочих поверхнях помітки роблять фарбою, а на малих - відбитки (тавро);

• деталі та таке інше, що проходять на складі, катуються;

• видача деталів, тощо, зі складу виконується по вимогам механіків цехів.

При веденні ремонтів в великих цехах, де є однотипне обладнання з близьким номінальним зусиллям велике значення має врахування уніфікації деталей та вузлів. Це прискорює та полегшує ремонт.

Перед ремонтом проводиться певна підготовча робота:

• заздалегідь забезпечується технічна документація, іде ознайомлення з дефектними відомостями, які накопичилися з останніх оглядів, тощо;

• готується промислова база: інструмент, вантажопідйомне обладнання, підбираються стропи;

• готується матеріальне забезпечення: матеріали, відливки, метали сортові, запчастини, покупні вироби, тощо.

Необхідні запчастини плануються на придбання заздалегідь, щорічно, на весь рік, при чому річна потреба (в кг) їх виражається [1]:

Мзг = 1,05Мзк [ККХ(ЯМ )к + КсХ(ЯМ )с + КМХ(ЯМ )м ]

•(1+ К оз )(1 -К СБ ) (7.1),

де Мзк - норма витрат, в кг, запчастин на ремонт на одиницю ремонтної складності [1, с.196];

Х(ЯМ)К, Х(ЯМ)с таХ(ЯМ)М   -   сумарна   ремонтно складність

механічної частини КШО при капітальному, середньому та малому ремонтах [1, с. 521];

КК, КС, КМ та К~о - допоміжні коефіцієнти різних типів ремонтів та огляду [1, с. 196];

КСБ - коефіцієнт долі запчастин власного виготовлення. Витрати на ТО та ремонти (грн.):

С = Птз + Пп + См + КР (7.2),

де Птз - тарифна зарплата робітників; Пп - премії робітників;

См - витрати на матеріали, запчастини, покупні вироби, тощо;

КР - інші непрямі витрати.

Далі роглянемо важливе питання - трудоємність ТО та ремонтів.

Загальна трудоємність робіт по ТО складається з трудоємності по видам робіт див. формулу (3-1), норм часу на одиницю ремонтної складності для цих робіт та кількості КШО, що обслуговується.

Норма часу на одиницю ремонтної складності при ТО дана в довідковій літературі [1, с. 136-139] для усіх слюсарів по фаху.

Кількість слюсарів - механіків на ТО:

де .ТС - загальна (сумарна) трудоємність слюсарних робіт;

Фдр - дійсний річний фонд ; КН - коефіцієнт переробки норм. Аналогічно визначається кількість верстатників, мастильників, електриків, тощо.

В деяких розрахунках доцільно знати трудоємність одиниці ремонтної складності [2]:

ТЯ = УТЯ; люд./год. (7.4),

де УТ - норматив трудозатрат на одиницю ремонтної складності будь-якого виду ремонту [2, с. 15 табл. 1]; Я - категорія ремонтної складності даного типу обладнання [1]. Тепер коли ми здобули певні поняття та знання про трудоємність ТО та ремонтів, з'явилась можливість визначити планові витрати на обслуговування обладнання в повному обсязі [1, с. 199]; [6].

А саме, фонд зарплати, необхідної для ТО та ремонтів окремих видів обладнання:

З. = ХТрм • Срм + ХТрЄ • Сре + 1ТомСом + 1ТоеСое (7.5), де   ХТрм, .Тре   -  загальна трудоємність  ремонту  механічної та

електричної частини одного типу КШО, взятих з річного графіку ППР; ХТом, ХТое - загальна трудоємність оглядів того ж типу КШО (карта ТО):

С рм, Сре  - середні годинні ставки на ремонт механічної та

електричної частини даного типу КШО; Сом, Сое - теж саме для ТО.

Розглянемо перелік технічної документації при веденні технічного обслуговування та ремонтів обладнання в цехах КШВ.

1. Журнал приймання та здачі змін бригадирами чергового персоналу механослужби по формі: прізвище бригадира, № бригади, № зміни, загальні зауваження при огляді машин, помічені неполадки, методи їх усунення, тривалість простоїв. Підписи: змінних сусідніх бригадирів (здав - прийняв, майстрів змінних, керівників змін).

2. Журнал прийому - здачі змін машиністами вантажопідіймального обладнання та водіїв електро- та автокар.

3. Агрегатні журнали на особливо важливе обладнання.

4. Інструкція по складанню графіків ППР [2].

5. Форми річного та місячного графіків ППР [1], [2].

6. Ремонтна відомість по ремонтам та інструкція по її заповненню.

7. Оперативний графік ведення ремонтів.

8. Наряд-допуск до ремонтів.

9. Акт прийомки обладнання після ремонту.

10. Звіт цеху про ведення ТО та ремонтів.

11. Зміст типових робіт при веденні малого, середнього та капітального ремонтів.

12. Нормативні матеріали про трудоємність ремонтів.

13. Довідники по веденню ППР [1], [2], [6].

Відділ головного механіка (ВГМ) систематично контролює виконання цехами планів та реальних робіт по ТО та ремонтам. Цехи подають в ВГМ щомісячні звіти про ведення ППР, особливо наголошуючи на:

• відповідність виконаних робіт згідно з місячними графіками ремонтів;

• відхилення від ведення планових ремонтів та аналіз таких відхилень;

• аварійні зупинки та ремонти.