ПЕРЕДМОВА

В умовах реформування Збройних сил України найбільш гостро встає питання підвищення професійного рівня спеціалістів, які готу­ються для Збройних Сил. Тому офіцер запасу, який навчається за про­грамою підготовки офіцерів наземної артилерії зобов'язаний: знати будову і конструкцію озброєння та боєприпасів, вміти готувати зразки озброєння та боєприпаси до бойового застосування, робити огляд, ви­являти дрібні несправності озброєння та боєприпасів, дотримуватися заходів безпеки при поводженні з озброєнням та боєприпасами, орга­нізовувати і забезпечувати утримання озброєння та боєприпасів у встановленому ступені бойової готовності, їх експлуатацію.

Глибока теоретична база з будови і конструкції артилерійського озброєння забезпечує майбутнім офіцерам своєчасно та високоефек­тивне виконувати функціональні обов' язки за призначенням.

Тексти лекцій призначені для допомоги студентам при само­стійній підготовці до занять з теми: „Вибухові речовини і порохи" розділу „Будова і конструкція озброєння" дисципліни „Військово-технічна підготовка", яки навчаються за програмою підготовки офіце­рів наземної артилерії. У зв' язку з тим, що в навчальному закладі за­няття організовуються методом "Військового дня" відстань між занят­тями може складати до тижня, що приводе до часткової втрати знань, навичок і вмінь. Тому важливим питанням залишається самостійна підготовка студентів, але специфіка дисципліни завдає труднощі при самостійному вивченні. Тексти лекцій роз'яснюють найбільш складні питання та дають теоретичне обґрунтування будови вибухових речо­вин та боєприпасів.