5.4 Капсульні втулки

Капсульні втулки класифікуються на:

- ударні;

- гальванічні;

- гальваноударні;

В даний час застосовуються капсульні втулки КВ-4, КВ-2, КВ-13, КВ-13У, КВ-5 і ударна трубка УТ-36.

Капсульна втулка КВ-4 застосовується в пострілах до гармат, у стволі яких тиск порохових газів не перевищує 3100 кг/см2.

 

1-корпус;2-капсуль-підпалювач; 3-притискна втулка; 4-наковаленка; 5-обтюруючий конус; 6-паперовий кру­жок; 7-підсипання з димного пороху; 8-порохові петарди; 9 - пергаментний кружок; 10 - латунний кружок

Рисунок 5.1- Капсульна втулка КВ-4

Вона складається з лату­нного або сталевого корпусу, і зібраних всередині його дета­лей підпалювального при­строю:

- капсуля підпалювача 2,

- притискної втулки 3,

- наковаленки 4

- обтюруючого мідного конуса 5,

- підсипання димного пороху 7,

- двох порохових петард 8

- запобіжних кружків: пергаме­нтного 9 і латунного 10.

Корпус з зовнішньої сторони має різьблення для вгвинчування втулки у вічко гільзи. Дно корпуса суцільне, на зовнішній поверхні його зроблені три пази під ключ. З внутрішньої сторони дна корпуса є со­сок з гніздом для розміщення деталей підпалювального пристрою. Для закріплення порохових петард і кружків дульце корпуса закочується. Латунний кружок і місце закачування для герметичності покривають­ся мастикою або емаллю.

Дія капсульної втулки. При ударі бойка по дну капсульної втул­ки утвориться вм'ятина, що підгортає капсуль-підпалювач до накова-ленки, внаслідок чого підпалюється ударний склад капсуля-підпалювача. Гази, що утворяться при згоранні ударного складу, про­ходячи по каналу наковаленки, піднімають мідний обтюруючий конус і, обтікаючи його, підпалюють порохові петарди, а останні підпалю­ють порох бойового заряду. При наростанні тиску в зарядній каморі гармати порохові гази переміщають обтюруючий конус у зворотному напрямку, притискаючи його до стінок гнізда наковаленки, чим забез­печується обтюрація, тобто виключається можливість прориву поро­хових газів через тонку частину дна втулки в місці удару.

Капсульна втулка КВ-2 призначається для пострілів до малока­ліберних пушок, і відрізняється від капсульної втулки КВ-4 тільки розмірами.

Капсульна втулка КВ-13 застосовується в пострілах до гармат з тиском порохових газів до 3500 кг/см2 Вона відрізняється від капсу­льної втулки КВ-4 більш міцним корпусом і конструкцією підпалюва-льного пристрою, в якому капсуль-підпалювач 2 відділений від дна корпуса обтюратором 11, а в осьовому каналі наковаленки 6 постав­лена сталева обтюруюча кулька 3, прикрита закладенням 4. При вгви­нчуванні капсульної втулки у вічко гільзи під фланцем її корпуса міс­титься кільцева прокладка 5.

 

1-корпус: 2—капсуль-підпалювач; 3 - об­тюруюча кулька; 4 - закладення; 5 - обтю­руюча прокладка; 6-наковаленка; 7-підсипання з димного пороху: 8-порохова петарда; 9-пергаментний кружок: 10-латунний кружок; 11-обтюратор.

Рисунок 5.2 - Капсульна втулка КВ-13

При такій конструкції капсульної втулки виключається прорив порохових газів через дно корпуса в місці удару бойка і через нарізне сполучення втулки з гільзою навіть при дуже високому тиску.

Капсульна втулка КВ-13У відрізняється від КВ-13 тільки тим, що в підпалювальному пристрої замість сталевої обтюруючої кульки поставлений обтюруючий конус з червоної міді і замість звичайного капсуля-підпалювача патронного типу - втулковий капсуль-підпалювач №1, що має наковаленку, і є більш безвідмовним у дії.

Капсульна втулка КВ-5 застосовується в пострілах до гармат з тиском порохових газів вище 3500 кг/см2. Вона складається з:

- корпуса;

- обтюруючого вузла;

- підпалювального пристрою;

- порохової петарди.

Корпус сталевий, в осьовому каналі його дна розміщений мід­ний обтюруючий конус.

Підпалювальний пристрій:

-   втулковий капсуль-підпалювач 3;наковаленка 4; донна втулка 2; свинцеве кільце 14; обтюруюча чашечка 15.

Рисунок 5.3- Капсульна втулка КВ-5

Обтюруючий вузол:

- обтюруючий конус 5;

- вкладиш-закладення 6;

- паперовий кружок 7;

- обтюратор 10;

- пергаментний кружок 11;

- латунний кружок 12;

- кільце сталеве13;

Роздільне розміщення в корпусі обтюруючого вузла і підпалювального пристрою забезпечує велику надійність обтюрації при більш високому тиску поро-

хових газів в стволі гармати і полегшує реставрацію стріляних капсу­льних втулок.

У верхній частині корпуса розміщений вкладиш-закладення 6, що має вогнепередаточні отвори, паперовий кружок 7, підсипання ди­много пороху 8 і порохова петарда 9. Порохова петарда закрита обтю­ратором 10, пергаментним 11 і латунним 12 кружками. Сталеве кільце 13, надягнуте на верхню частину корпуса, знижує залишкові дефор­мації останнього під час пострілу.

Дія капсульної втулки КВ-5 в основному аналогічно дії капсу­льної втулки КВ-4.

Ударна трубка УТ-36 по будові і дії мало чим відрізняється від розглянутих капсульних втулок. При заряджанні гармати трубка вкла­дається в камеру грибоподібного стрижня затвора.

Гальваноударні засоби запалення

Гальвано-ударні засоби запалення в порівнянні з ударними є більш надійними в дії. . Сполучення електричної та ударної дії в них дозволяє скоротити час на виробництво пострілу, виключити випадки затримки, що особливо важливо при стрільбі з танків з ходу по рухо­мим цілям.

До гальвано-ударних засобів запалення відносяться гальвано-ударні втулки.

Втулка гальвано-ударної дії ГУВ-7 є засобом запалення бойових зарядів пострілів артилерійських гармат, що мають систему електро-зпуска.

1- кришка обтюратора:

2- герметизуюча прокладка;

3- закладення; 4-манжета; 5-обтюратор; 6-прокладка:

7- обтюруючий конус;

8- місток накалювання:

9- підпалювальний склад;

10- пергаментний кружок;

11- електроізолююча колодка;

12- латунний кружок;

13- підтискне кільце;

14- затискна втулка;

15- підстава; 16-наковаленка;

17- капсуль-підпалювач;

18- гайка; 19-ізолюючий шар;

20- герметизуюча прокладка;

21- нижній контакт;22- кришка; 23-сталевий кружок; 24-верхній кон­такт; 25-корпус; 26-гвинт; 27-кільце;

Рисунок 5.4 - Капсульна втулка ГУВ-7

Втулки ГУВ-7 включають корпус 25, підпалювальний пристрій ударної дії, електрозапал, обтюруючий пристрій і пороховий заряд. Підпалювальний пристрій ударної дії:

- підстава 15;

- капсуль-підпалювач 17;

- наковаленка 16;

- затискна втулка 14;

- гайка 18;

- ізоляційній шар 19 ( виготовлений з пластмаси);

- пластикатова прокладка 20 ;

- свинцеве кільце 18;

- підтискне кільце 13;

28-паперовий кружок; 29-підсипання димного пороху; 30-порохова петарда.

Електрозапал:

- кришка 22;

- сталевий кружок 2З;

- верхній контакт 24;

- нижній контакт 2l;

- місток накалювання 8 із платино іридієвого дротику діаме­тром 0,04 мм.;

- підпалювальний склад ТНРС;

- електроізолююча колодка. Обтюруючий пристрій:

- гвинт 2б;

- мідний обтюруючий конус 7;

- закладення З;

- паперовий кружок;

- обтюратор 5;

- манжета 4;

- кришка обтюратора l;

- герметизуюча прокладка 2.

Пороховий заряд:

- порохове підсипання 29;

- петарда 30 з димно-рушничного пороху;

- кришка l;

- паперовий кружок 28.

Втулка ГУВ-? подвійної дії. Ударна дія втулки аналогічна дії капсульних втулок, розглянутих вище. Електрична дія полягає в тому, що при контакті бойка з підставою втулки струм через нього, накова-ленку, латунну прокладку і нижній контакт електрозапалу подається на місток накалювання. Другий полюс електричного ланцюга втулки -верхній контакт і корпус 2З. При проходженні струму місток нагріва­ється і викликає запалення підпалювального складу електрозапалу, що і підпалює порохову петарду. Втулка забезпечує обтюрацію газів, що утворяться при згоранні бойового заряду, і тим надійніше, чим вище їх тиск.

Зовнішня обтюрація досягається використанням тиску газів, що щільно підгортає стінки обтюруючого пристрою до стінок гнізда в гільзі, а внутрішня — мідним обтюруючим конусом.

Втулка витримує тиск до 5000 кг/см2. Електрична дія забезпечується при подачі напруги 20 В. Опір електричного ланцюга містка накалювання 1—3 Ом. Втулка допускає багаторазовість використання корпуса.