5.1 Класифікація засобів ініціювання

 Засобами ініціювання, або ініціаторами, називаються при­строї, споряджені вибуховими речовинами, що сприймають прос­тий початковий імпульс (удар, накол, тертя, промінь вогню, на­грів), що діють від нього і створюють ініціюючий імпульс для по­рушення вибуху в зарядах вибухової речовини або запалення порохо­вих і ракетних зарядів.

Засоби ініціювання є складеними елементами ланцюгів ініцію­вання в боєприпасах. Ланцюг ініціювання забезпечує дію артилерій­ської гармати або пускової установки при пострілі, а також снаряда, міни, ракети в цілі.

Ланцюги ініціювання, в залежності від призначення, пристрою й умов застосування боєприпасів, природи вибухової речовини пороху або способу виготовлення заряду, можуть містити різну кількість еле­ментів. У залежності від роду створюваного початкового імпульсу за­соби ініціювання поділяються на засоби запалення і засоби порушення вибуху.

Засоби запалення є джерелами теплового початкового імпульсу

 (у виді променів полум'я), що використовується для запалення поро­хових і ракетних зарядів, а також для порушення деяких ініціаторів вибуху.

Засоби порушення вибуху є джерелами вибухового імпульсу, використовуваного для порушення детонації зарядів вибухової речо­вини.

По призначенню та в залежності від способу ініціювання кожна з груп ініціаторів містить у собі декілька їх різновидів. До засобів запалення відносяться:

а) капсулі-підпалювачі: патронні, діючі від удару (називаємі тому іноді ударними капсулями-підпалювачами ); трубкові, діючі від накола жалом (накольної дії) або від нагрітого при швидкому стиску повітря (пневматичної дії); терткові, діючі від тертя;

б) електропідпалювачи, що діють за рахунок використання електричної енергії, перетвореної в теплову;

в) вогнепроводи, що підпалюються від променя полум'я і слу­жать для передачі теплового імпульсу (у виді променя або полум'я) на деякій відстані;

г) підпалювачі, що діють від променя полум'я, і передають по­силений вогневий імпульс основному заряду (пороховому або ракет­ному).

До групи засобів порушення вибуху відносяться:

а) капсулі-детонатори: накольні, що діють від накола жалом; променеві, діючі від променя полум'я;

б) електричні капсулі-детонатори, що діють від електричного струму;

в) шнури, що детонують, діючі від вибухового імпульсу і слу­жать для передачі його на відстані;

г) запальні трубки або детонуюючі;

д) детонатори.