4.4.4 Післядія порохових газів

У момент вильоту, коли дно снаряда пройде через дуловий зріз ствола, почнеться процес витікання порохових газів з каналу ствола гармати. Тиск порохових газів буде зменшуватися від величини рц до атмосферного тиску р№

Період часу від моменту вильоту до моменту, коли тиск газів у каналі ствола зрівняється з атмосферним, називається періодом піс­лядії порохових газів. Тривалість періоду вимірюється сотими част­ками секунди.

При витіканні порохових газів утвориться газовий струмінь, що в перші моменти буде обганяти снаряд, повідомляючи йому додаткову швидкість, поки швидкість струменя не зрівняється зі швидкістю снаряда. Після цього дія газів на снаряд буде виражатися в тім, що при русі в газовому струмені снаряд буде відчувати менший опір середо­вища, чим при русі в не обуреній атмосфері.

Період часу від моменту вильоту до моменту, коли снаряд за­лишить струмінь порохових газів, називається періодом післядії по­рохових газів на снаряд. Тривалість періоду виміряється тисячними частками секунди.

Основними характеристиками процесу витікання газів є:

— швидкість витікання газів,

— секундна витрата газів О,

— збільшення скорості снаряда 0,5-2%,

— сили, діючи на деталі підривників.