4.4.3 Роботи, чинені пороховими газами

При русі снаряда по каналу ствола порохові гази роблять робо­ти, затрачувані:

— на повідомлення снаряду поступального руху;

— на обертання снаряда Лд;

— на подолання тертя між ведучими пасками і поверхнею ка­налу ствола Лз;

— на переміщення порохових газів і незгорілого пороху А і

— на рух відкатних частин гармати Ля.

Крім перерахованих робіт, що враховуються у внутрішній балі­стиці, порохові гази роблять ще ряд робіт: на врізання ведучих пасків снаряда в нарізи; на подолання тертя при русі продуктів горіння поро­ху; на витиснення повітря з каналу ствола; роботу, еквівалентну втраті теплової енергії на тепловіддачу стінкам каналу ствола, і ін.

Робота, затрачувана на повідомлення снаряду поступального руху, є основною роботою і виражається через кінетичну енергію сна­ряда:

Інші роботи називаються другорядними. Вони враховуються за допомогою коефіцієнта обліку другорядних робіт. Сума всіх робіт, що враховуються у внутрішній балістиці, чинених пороховими газами при розширенні, і вхідних в основне рівняння піродинаміки, дорівнює:

2 Л ==    + 4 + Л + К + К