Анотація

Вибухові речовини і порохи - К.О.Пінаєв

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Тексти лекцій

з теми : „Вибухові речовини і порохи"

розділу „Будова і конструкція озброєння" дисципліни „Військово-технічна підготовка"

для студентів кафедри військової підготовки

2005

Тексти лекцій з теми: „Вибухові речовини і порохи" розділу „Будова і конструкція озброєння" дисципліни „Військово-технічна підготовка" для студентів кафедри військової підготовки /Укл. К.О.Пінаєв - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 56 с.

Укладач:        підполковник К.О. Пінаєв Рецензент:      полковник К.В. Альохін

Відповідальний

за випуск:       підполковник К.О.Пінаєв

Затверджено на засіданні кафедри військової підготовки

Протокол № 5 від " 26   " 2005.

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як тексти лекцій з теми: „Вибухові речовини і порохи" розділу „Будова і конструкція озброєння" дисципліни „Військово-технічна підготовка" для студентів кафедри військової підготовки Протокол № 53   від "_28_"       2005 .