4.3.2 Параметри умов заряджання

До параметрів умов заряджання відносяться:

— маса снаряда д;

— маса порохового заряду со ;

д _ 6)

— щільність заряджання №0 визначається шляхом розподілу величини маси заряду в кг. на величину обсягу камори в дм3. (тобто в л.) і характеризує ступінь заповнення камори порохом;

— тиск форсування ро,(тиск при врізанні ведучого паска в нарізи);

— коефіцієнт фіктивності р ,(зводить рух снаряду до руху матері­альної крапки);

5212

—    параметр заряджання професор Н.Ф. Дроздова В= -, де

82 - площа дна снаряда;

I - остаточний імпульс тиску порохових газів; / - сила пороху; Ж - маса заряду; ц - маса снаряда; р - коефіцієнт фіктивності.

Існує найвигідніше значення щільності заряджання А н, При якому дулова швидкість снаряда для даної артилерійської системи бу­де найбільша за умови збереження постійної величини найбільшого тиску порохових газів. Найвигідніша щільність заряджання залежить в основному від найбільшого тиску порохових газів Рмах, тиску форсу­вання Ро і калорійності пороху ()и.

Параметри Ро, р, В є складними параметрами, що залежать від інших параметрів внутрішньої балістики.