4.3 Параметри внутрішньої балістики

Параметрами внутрішньої балістики є фізичні величини, що ха­рактеризують ті або інші властивості артилерійської системи, що складається з гармати, снаряду і порохового заряду.

Сукупність параметрів внутрішньої балістики визначає піроди-намічні криві й окремі їхні елементи. Наприклад, початкова швидкість снаряда буде залежати від великого числа параметрів внутрішньої ба­лістики; змінити величину початкової швидкості можна тільки шля­хом зміни одного або декількох з цих параметрів; якщо ж відомо, що величина початкової швидкості змінилася, то можна стверджувати,що відбулася зміна одного або декількох параметрів внутрішньої балі­стики.

Отже, знаючи параметри внутрішньої балістики і характер їх впливу, можна свідомо впливати на рух снаряда, або пояснити відзна­чені в русі снаряда особливості, що дуже важливо для артилерійської практики.

Параметри внутрішньої балістики можна розділити на три групи:

- конструктивні параметри;

- параметри умов заряджання;

- характеристики пороху.