Ю.Н.Мальцев, Е.П.Петров - Введение в дискретную математику (элементы комбинаторики, теории графов и теории кодирования)

Просмотров: 1008Похожие книги

Ю.Н.Мальцев, Е.П.Петров - Введение в дискретную математику (элементы комбинаторики, теории графов и теории кодирования)

Андреєва В. М., Кайлюк Є. М., Шаповаленко Д. О. - Маркетинг і поведінка споживача на ринку комунальних послуг

В.І. Кубіч - Організація автотехнічного забезпечення частин

К.В. Альохін - Стрільба і управління вогнем

Пруненко Д. О. - Конспект лекцій з навчальної дисципліни Економіка транспорту