Ю.Н.Мальцев, Е.П.Петров - Введение в дискретную математику (элементы комбинаторики, теории графов и теории кодирования)

Просмотров: 1413Похожие книги

Ю.Н.Мальцев, Е.П.Петров - Введение в дискретную математику (элементы комбинаторики, теории графов и теории кодирования)

- Господарське законодавство – Кубах А I

Невідомий - Стандарт підприємства СТП 15-96. Пояснювальна записка до курсових та дипломних проектів

В .І. Кубіч - Зберігання військової автомобільної техніки

И.П.Иванова, В.В.Бурлакова, Г.Г.Почепцов - Теоретическая грамматика современного английского языка