2.1 Призначення й будова частин та механізмів автомата

Автомат (кулемет) складається з таких основних частин і меха­нізмів:

- ствола зі ствольною коробкою, прицільним пристосуванням, при­кладом і пістолетною ручкою;

- кришки ствольної коробки;

- затворної рами з газовим поршнем;

- затвора;

- зворотного механізму;

- газової трубки зі ствольною накладкою;

- ударно-спускового механізму;

- цівки;

- магазина.

 

1-ствол зі ствольною коробкою, прицільним пристосуванням, прикладом і пістолетною ручкою; 2 - кришка ствольної коробки; 3 - штик-ніж; 4-зворотний

механізм; 5-затворна рама з газовим поршнем; 6-газова трубка зі ствольною накладкою; 7-затвор; 8-шомпол; 9-цівка; 10-магазин; 11-пенал з приналежністю. Рисунок 2.1 - Основні частини і механізми автомата

Крім того, у автомата є дуловий гальмо-компенсатор і штик-ніж, а у кулемета - полум'ягасник і сошка.

У комплект автомата (кулемета) входять: приналежність, ре­мінь і підсумок (у кулемета два підсумка) для магазинів, в комплект автомата (кулемета) із прикладом , що складається, крім того, входить чохол для автомата (кулемета) з кишенею для магазина, а в комплект автомата (кулемета) із нічним прицілом входить також нічний стріле­цький приціл універсальний.

Ствол

Ствол зовні має основу мушки у автомата з різьбленням (у ку­лемета - різьблення на дуловій частині) для нагвинчування у автомата дулового гальма-компенсатора (у кулемета - полум'ягасника) і чопи для стрільби холостими патронами, газовідвідній отвір, газову камеру, сполучну муфту, копилля прицілу і на казенному зрізі виріз для зачепа викидувача. Основа мушки, газова камера і копилля прицілу закріпле­ні на стволі за допомогою штифтів. Ствол за допомогою штифта спо­лучений зі ствольною коробкою і від неї не відокремлюється.

У кулемета, крім того, на передній частини ствола є основа со­шки для приєднання сошки до ствола з отвором для шомпола і кільця з вушком для збільшення надійності кріплення шомпола.

а- зовнішній вид; б- казенна частина в розрізі; в -перетин ствола; 1- нарізна час­тина; 2-пульний вхід; 3- патронник; 4 - різьблення; 5- основа мушки; 6- газова-камера; 7 - сполучна муфта; 8- колодка прицілу; 9-виїмка для шпильки ствола Рисунок 2.2 - Ствол автомата

Дуловий гальмо-компенсатор автомата служить, для підвищення купчастості бою і зменшення енергії віддачі. Він має дві камори: пе­редню і задню (із круглим отвором у них для вильоту кулі). Передня камора має вінце, на яке надягається кільце штик-ножа при прими­канні його до автомата; прямокутний паз, у який входить виступ штик-ножа, і два вікна для виходу порохових газів. Задня камора маєпопереду дві щілини, а в середній частині - три компенсаційних отво­ри для виходу порохових газів. Позаду дуловий гальмо-компенсатор має внутрішнє різьблення для вгвинчування на основу мушки; виїмки, у які заходять фіксатор і круговий скіс, що полегшує вставлення і від­ділення шомпола.

 

а - дуловий гальмо-компенсатор; б - полум'ягасник; 1-вінце; 2 - вікна; 3 -щіль; 4 - компенсаційни отвори; 5 - виїмки для фіксатора; 6 - скос; 7 - внутрішнє різьблення. Рисунок 2.3 - Дуловий гальмо-компенсатор та полум'ягасник

Полум'ягасник кулемета призначений для зменшення розміру полум'я при пострілі. Він має різьблення для нагвинчування на ствол, п'ять виїмок для фіксатора і п'ять подовжніх щілин для виходу газів.

Основа мушки має: упор для шомпола, отвір для полозка мушки, запобіжник мушки і фіксатор із пружиною. Фіксатор утримує від згви­нчування дулового гальмо-компенсатора (полум'ягасника) і чіп для

 

а - автомата; б - кулемета; 1 - упор для шомпола; 2 - упор для штик-ножа; 3 -полозок мушки; 4 - запобіжник мушки; 5 - фіксатор; 6 - різьблення для нагви­нчування дулового гальмо-компенсатору (полум'ягасника). Рисунок 2.4 - Основа мушкидля стрільби холостими патронами. У автомата, крім того, на основі мушки є упор для приєднання штик-ножа з отвором для шомпола.

Газова камера служить для напрямку порохових газів із ствола на газовий поршень затворної рами. Вона має газовідвідній отвір, пат­рубок із каналом для газового поршня та отвори для виходу порохо­вих газів.

Сполучна муфта служить для приєднання цівки до автомата (кулемета). Вона має: замикач цівки, антабку для ременя й отвір для шомпола.

Ствольна коробка

Ствольна коробка служить для з'єднання частин і механізмів ав­томата (кулемета), для забезпечення закривання каналу ствола затво­ром і запирання затвора. У ствольній коробці поміщається ударно-спусковий механізм. Поверх коробка закривається кришкою.

Ствольна коробка має:

- всередині - вирізи для замикання затвора, задні стінки яких є бойовими упорами;

- відгини і направляючі виступи для напрямку прямування затво­рної рами і затвора;

- відбивний виступ для відбиття гільз;

- перемичку для скріплення бічних стінок;

- виступ для зачепа магазина і по одному овальному виступу на бічних стінках для напрямку магазина;

- позаду зверху - пази: подовжній - для п'ятки направляючого стрижня зворотного механізму і поперечний - для кришки ство­льної коробки;

- хвіст з отвором для кріплення приклада до ствольної коробки;

- у бічних стінках - по чотири отвори: три з них для осей ударно-спускового механізму, а четверте для цапф перемикача;

- на правій стінці - дві фіксуючі виїмки для постановки перемика­ча на автоматичний (АВ) або одиночний (ОД) вогонь;

- знизу - вікно для магазина і вікно для спускового гачка.

У автомата з прикладом, що складається, крім того, є отвори для фіксатора і засувки приклада.а-АКМ; б-АКМС; 1-вирізи; 2 - відбивний виступ; 3 - відгини; 4 - направляючий виступ; 5 - перемичка; 6-подовжній паз; 7-поперечний паз; 8-засувка магазина; 9- спускова скоба; 10-пістолетна ручка; 11-приклад; 12 - отвір для сполучної втулки; 13 - отвор для виступів фіксатора приклада. Рисунок 2.5 - Ствольна коробка

У кулемета з прикладом, що складається, ствольна коробка по­заду має гніздо для лівої засувки з пружиною, що утримує приклад у складеному положенні; на правій стінці - виріз для правої засувки приклада й отвір для натискання на праву засувку при її утоплюванні, на лівій стінці - вушко для приєднання приклада й отвір для передньо­го кінця лівої засувки

До ствольної коробки прикріплені: приклад з антабкою, пістоле­тна ручка , спускова скоба з засувкою магазина.

У автоматів (кулеметів) з нічними прицілами до лівої бічної стінки прикріплена планка для приєднання нічного прицілу.

Прицільне пристосування

Прицільне пристосування служить для наводки автомата (куле­мета) при стрільбі по цілям на різноманітні дальності. Воно склада­ється з прицілу і мушки.

Приціл складається з: копилля прицілу, пластинчастої пружини, прицільної планки і хомутика.

Копилля прицілу має: два сектори для надання прицільній план­ці визначеної висоти, вушка для кріплення прицільної планки, отвори для штифта і замикача газової трубки, всередині - гніздо для пластин­частої пружини і порожнина для затворної рами, на задній стінці - на­півкруглий виріз для кришки ствольної коробки Копилля прицілу на­дягнуте на ствол і закріплене штифтом.

 

1 - колодка прицілу; 2 - сектор; 3 - прицільна планка; 4 - хомутик; 5 -гривка прицільної планки; 6 - засувка хомутика.

Рисунок 2.6 - Приціл автомата

Пластинчаста пружина поміщається в гнізді копилля прицілу й утримує прицільну планку у встановленому положенні

Прицільна планка має гривку з прорізом для прицілювання і ви­різи для утримання хомутика у встановленому положенні за допомо­гою засувки з пружиною. На прицільній планці (у автомата - поверх, у кулемета - поверх і знизу) нанесена шкала з розподілами від 1 до 10, цифри шкали позначають дальності стрільби в сотнях метрів. У авто­мата, крім того, на прицільній планці нанесена буква «П» - постійна установка прицілу, що приблизно відповідає прицілу 4 (дальності стрільби 440 м).

У кулемета прицільна планка має гніздо для цілика; на стінці гнізда цілика нанесена шкала з десятьма розподілами, кожний з яких відповідає двом тисячним дальності стрільби.

Цілик у кулемета має: гривку з прорізом для прицілювання, гвинт із маховичком, пружину, шайбу і штифт.

 

1 - колодка прицілу; 2 - сектор; 3 - прицільна планка; 4 - защелка хомутика; 5 -хомутик; 6 - маховичек гвинта целика; 7 - целик.

Рисунок 2.7 - Приціл кулемета

Хомутик надягнутий на прицільну планку й утримується у вста­новленому положенні засувкою. Засувка має зуб, що під дією пружи­ни заскакує у виріз прицільної планки.

Мушка вгвинчена в полозок, що закріплений в основі мушки. На полозку і на основі мушки нанесені риски, що визначають положення мушки.

До автомата (кулемету) додається пристосування для стрільби вночі й в умовах обмеженої видимості (насадки, що самосвітяться). Воно складається з відкидного цілика із широким прорізом, установ­люваного на гривку прицільної планки, і широкої мушки, що надіва­ється на мушку зброї поверх. На цілику і мушці пристосування нане­сені точки, що самосвітяться.

У пристосуванні нового зразка нанесені смужки, що самосві­тяться: дві горизонтально розташовані - на цілику й одна вертикально-на мушці.

Пристосування для стрільби уночі встановлюється на автомат (кулемет) і вивіряється при надходженні його у війська й у процесі експлуатації від нього не відокремлюється.

Кришка ствольної коробки

Кришка ствольної коробки охороняє від забруднення частини і механізми, розміщені в ствольній коробці. З правої сторони вона має східчастий виріз для проходу, що викидаються назовні, гільз і для прямування ручки затворної рами, ззаду - отвір для виступу направ­ляючого стрижня зворотного механізму. Кришка утримується на ство­льній коробки за допомогою півкруглого вирізу на копиллі прицілу, поперечного паза ствольної коробки і виступу направляючого стриж­ня зворотного механізму.

 

1- східчастий виріз; 2 - отвір; 3 - ребра жорсткості. Рисунок 2.8 - Кришка стволної коробки

Приклад і пістолетна ручка

Приклад і пістолетна ручка служать для зручності дії автомата (кулемета) при стрільбі. Постійний приклад автоматів і кулеметів має: антабку для ременя, гніздо для пенала, приналежності і затильник із кришкою над гніздом.

У гнізді приклада укріплена пружина для виштовхування пена­лу. Постійний приклад у автомата може бути дерев'яний або пластма­совий (у кулемета - дерев'яний). Приклад кулемета, що складається крім зазначеного для постійного приклада кулемета має виступ для правої засувки приклада, що утримує приклад у відкинутому поло­женні, вушко для приєднання приклада до ствольної коробки, а в РККС74Н і виїмка, куди входить планка для приєднання нічного при­строю при складанні приклада.

 

а-дерев'яний приклад; б-приклад, що складається; в-приклад, що складається, у розібраному виді; 1 - антабка для ременя; 2- гніздо для приналежності; 3 - затильник;

4-кришка; 5 - пружина для ви­штовхування пеналу з приналеж­ністю; 6- тяга; 7-плечовий упор; 8- сполучна втулка; 9 - гайка;

10- фіксатори приклада;

11- сполучний стрижень;

12 - шайба з антабкой; 13 - ковпа­чок; 14-пружина; 15 - шпильки;

 

16 - пістолетна рукоятка.

Рисунок 2.9 - Приклад і пістолетна ручка

Для складання приклада треба втопити праву засувку приклада вибивачем або кулею патрона через отвір у правій стінці ствольної коробки і повернути приклад вліво до закріплення його лівою засув­кою в складеному положенні.

Для одкидання приклада треба натиснути пальцем руки на зад­ню частину засувки з насічкою в ліву сторону і повернути приклад вправо до закріплення його правою засувкою.

Сошка кулемета служить упором при стрільбі. Вона має: осно­ву, дві ноги з полозками для упора в грунті, виступи для фіксації ніг у складеному положенні, пружину для розведення ніг, пружинну застіб­ку на лівій нозі, для скріплення ніг у складеному положенні. Сошка від кулемета не відокремлюється.

Затворна рама з газовим поршнем

Затворна рама з газовим поршнем служить для приведення в дію затвора і ударно-спускового механізму. Затворна рама має: все­редині - канал для зворотного механізму і канал для затвора; ззаду -запобіжний виступ; по бокам - пази для прямування затворної рами по

 

1 - канал для затвора; 2 - запобіжний виступ; 3 - виступ для опускання важеля автоспуску; 4 - паз для відгину стволної коробки; 5 - рукоятка; 6 - фігурний виріз; 7 - паз для відбивного виступу; 8 - газовий поршень. Рисунок 2.10 - Затворна рама з газовим поршнем

відгинах ствольної коробки; із правої сторони - виступ для опускання (звороту) важеля автоспуску і ручку для перезаряджання автомата (кулемета); знизу - фігурний виріз для розміщення в ньому головного виступу затвора і паз для проходу відбивного виступу ствольної коро­бки. В передній частині затворної рами укріплений газовий поршень.

Затвор

Затвор складається з: остова, ударника, викидувача з пружиною і віссю, шпильки.

 

а-остов затвора; б-ударник; в - викидувач; 1 - виріз для дна гільзи; 2 - виріз для викидувача; 3 - ведучий виступ; 4 - отвір для осі викидувача; 5 - бойовий виступ; 6-подовжній паз для відбивного виступу; 7-пружина викидувача; 8 -вісь викидувача; 9 - шпилька. Рисунок 2.11 - Затвор

Остов затвора має: на передньому зрізі - циліндричний виріз для дна гільзи і паз для викидувача; по бокам - два бойових виступи, що при запиранні затвору заходять у вирізи ствольної коробки; виступ, що зверху - веде, для повороту затвора при запиранні і відмиканні; на лівім боці - поздовжній паз для проходу відбивного виступу ствольної коробки (паз наприкінці розширений для забезпечення повороту за­твора при запиранні); у стовщеній частині остова затвора - отвори для осі викидувача і шпильки. Всередині остов затвора має канал для роз­міщення ударника.

Ударник має бойок і уступ для шпильки.

Викидувач має зачеп для захоплення гільзи, гніздо для пружини і виріз для осі.

Шпилька служить для закріплення ударника й осі викидувача. Зворотний механізм

Зворотний механізм служить для повернення затворної рами з затвором у переднє положення. Він складається з: зворотної пружини, що спрямовує стрижень, рухливого стрижня і муфту.

#"=7= =7-V

1-зворотна пружина; 2-направляючий стрижень; 3-рухливий стрижень; 4 - муфта. Рисунок 2.12 - Зворотний механізм

Направляючий стрижень має на задньому кінці: упор для пру­жини, п'ятку з виступами для з'єднання зі ствольною коробкою і ви­ступ для утримання кришки ствольної коробки.

Рухливий стрижень на передньому кінці має загини для надя­гання муфти.

Газова трубка зі ствольною накладкою

Газова трубка зі ствольною накладкою складається з: газової трубки, передньої і задньої сполучних муфт, ствольної накладки, ме­талевого півкільця і пластинчастої пружини.

Газова трубка служить для напрямку прямування газового по­ршня. Вона має направляючі ребра. Переднім кінцем газова трубка надягається на патрубок газової камери.

 

1 - газова трубка; 2 - направляючі ребра для газового поршня; 3- передня сполучна муфта; 4 - стволна накладка; 5 - задня сполучна муфта. Рисунок 2.13 - Газова трубка зі ствольною накладкою

Ствольна накладка служить для охорони рук автоматника (ку­леметника) від опіків при стрільбі. Вона у автомата може бути дере­в'яна або пластмасова (у кулемета — дерев'яна) і має жолоб, у якому укріплене металеве півкільце, що віджимає ствольну накладку від га­зової трубки (цим виключається поява хитавиці накладки при усихан­ні деревини).

Ствольна накладка укріплена на газовій трубці за допомогою передньої і задньої сполучних муфт; задня сполучна муфта має ви­ступ, в який упирається замикач газової трубки; пластинчаста пружи­на виключає подовжню хитавицю трубки.

Ударно-спусковий механізм

Ударно-спусковий механізм служить для спуска курка з бойово­го взводу або з взводу автоспуску, нанесення удару по ударнику, за­безпечення ведення автоматичного або одиночного вогню, припинен­ня стрільби, для запобігання пострілів при незамкненому затворі і для постановки автомата (кулемета) на запобіжник.

Ударно-спусковий механізм розміщується в ствольній коробці, де кріпиться трьома взаємозамінними осями і складається з: курка з бойовою пружиною, сповільнювача курка з пружиною, спускового га­чка, шептала одиночного вогню з пружиною, автоспуску з пружиною, перемикача і трубчастої осі.

Курок з бойовою пружиною служить для нанесення удару по ударнику. На курку є: бойовий взвод, взвод автоспуску, цапфи й отвір для осі. Бойова пружина надягається на цапфи курка і своєю, петлею діє на курок, а кінцями - на прямокутні виступи спускового гачка.

Уповільнювач курка служить для уповільнення прямування кур­ка вперед із метою поліпшення купчастості бою при веденні автома­тичного вогню зі стійких положень. Він має передній і задній виступи, отвір для осі, пружину і засувку.

Спусковий гачок служить для утримання курка на бойовому взводі і для спуска курка. Він має фігурний виступ, отвір для осі, пря­мокутні виступи і хвіст. Своїм фігурним виступом він утримує курок на бойовому взводі.

Шептало одиночного вогню служить для утримання курка після пострілу в крайньому задньому положенні, якщо при веденні одиноч­ного вогню спусковий гачок не був відпущений. Воно знаходиться на однієї оси із спусковим гачком.

а - курок; б - бойова пружина; в - спусковий гачок; г - шептало одиночного вогню; д - автоспуск; е - пружина автоспуска; ж - перемикач; з - осі; і - пружина шептала

одиночного вогню; к - сповільнювач курка; л - пружина сповільнювача курка; 1- бойовий взвод; 2 - взвод автоспуску; 3 - загнуті кінці; 4 - петля; 5 - фігурний ви­ступ; 6 - прямокутні виступи; 7 - хвіст; 8 - виріз; 9 - шептало; 10 - важіль; 11 - засувка; 12 - передній виступ; 13 - сектор; 14 - цапфа. Рисунок 2.14 - Частини ударно-спускового механізму

Шептало одиночного вогню має: пружину; отвір для осі і виріз, у який входить сектор перемикача при веденні автоматичного вогню і

стопорить шептало. Крім того, виріз обмежує поворот сектора вперед при постановці перемикача на запобіжник.

Автоспуск служить для автоматичного звільнення курка з взво­ду автоспуску при стрільбі чергами, а також для запобігання спуска курка при незакритому каналі ствола і незамкненому затворі. Він має: шептало для утримання курка на взводі автоспуску, важіль для пово­роту автоспуску виступом затворної рами при підході її в переднє по­ложення і пружину.

На одній осі з автоспуском знаходиться його пружина. Корот­ким кінцем вона сполучена з автоспуском, а її довгий кінець прохо­дить уздовж лівої стінки ствольної коробки і входить у кільцеві про­точки на осях автоспуску, курка і спускового гачка, утримуючи осі від випадання.

Перемикач служить для установки автомата (кулемета) на авто­матичний або одиночний вогонь, а також на запобіжник. Він має сек­тор із цапфами, що поміщаються в отвори стінок ствольної коробки. Нижнє положення перемикача відповідає установці його на одиноч­ний вогонь (ОД), середнє—на автоматичний вогонь (АВ) і верхнє—на запобіжник.

Цівка служить для зручності дії і для охорони рук автоматника (кулеметника) від опіків.Вона, у автомата може бути дерев'яною або пластмасовою (у кулемета - дерев'яною).

Цівка прикріплюється до ствола знизу за допомогою сполучної

муфти і до ствольної коробки за допомогою виступу, що входить у гніздо ствольної коробки. У тілі цівки є наскрізний отвір для шомпо­ла. У задній частині цівки є вирізи і виїмка, в які поміщається пласти­нчаста пружина. Пружина служить для винятку подовжньої хитавиці цівки. Вирізи на цівці і ствольній накладці утворять вікна для охоло­дження ствола і газової трубки при стрільбі. Пластмасова цівка має металевий екран, призначений для зменшення нагрівання цівки при стрільбі.

Магазин служить для розміщення патронів і подачі їх у стволь-

ну коробку. Він складається з пластмасового корпуса, кришки, стопо­рної планки, пружини і подавателя.

Цівка

 

1-упори для пальців;

2-виступ; 3-металева прокладка;

4-вирізи. Рисунок 2.15 - Цівка

Магазин

2 7

1-корпус; 2 -кришка; 3-стопорна планка: 4-пружина; 5-подаватель; 6 - опорний виступ; 7 - зачіп наконечника. Рисунок 2.16 - Магазин

Корпус магазина з'єднує всі частини магазина; його бічні стінки ма­ють зверху (на горловині) загини для утримання патронів від випа­дання і виступи, що обмежують піднімання подавателя; на передній стінці є зачеп, а на задній-опорний виступ, за допомогою яких магазин приєднується до ствольної коробки. На задній стінці корпуса насподі є контрольний отвір для визначення повноти спорядження магазина па­тронами. Знизу корпус закривається кришкою. В кришці є отвір для виступу стопорної планки.

Всередині корпуса поміщається подаватель і пружина зі стопор­ною планкою. Подаватель утримується на верхньому кінці пружини за допомогою внутрішнього загину на правій стінці подавателя, подава­тель має виступ, що забезпечує шахове розташування патронів у мага­зині. Стопорна планка закріплена невід'ємно на нижньому кінці пру­жини і своїм виступом утримує кришку магазина від переміщення.

Штик-ніж

Штик-ніж приєднується до автомата для поразки противника в бою. Крім того, він використовується в якості ніжу, пилки (для розпи­лювання металу) і ножиць (для різання дроту). Проводи освітлюваль­ної мережі необхідно краяти по одному, знявши попередньо ремінь із штик-ножа і підвіску з піхви. При різанні проводів стежити за тим, щоб руки не доторкалися до металевої поверхні штик-ножа і піхви. Штик-ніж складається з леза і ручки. На лезі є: ріжуча грань; пила; ріжуча крайка, що у сполученні з піхвами використовується як ножи­ці; отвір, у який вставляється виступ-вісь піхов.

Ручка служить для зручності дії і для примикання штик-ножа до автомата На ручці є: ремінь для зручності обертання зі штик-ножем;спереду—кільце і виступ для приєднання до дулового гальма-компенсатора і зачепи для ременя; ззаду—металевий наконечник із сполучним гвинтом. На наконечнику є, подовжні пази, якими штик-ніж надягається на відповідні виступи на упорі основи мушки, засув­ка, захисний виступ і отвір для ременя.

 

б-нового зразка; 1-лезо; 2-рукоятка; 3-засувка; 4-кільце; 5-пилка; 6-отвір; 7 -крайка, що ріже; 8-ремінь; 9- зачіп; 10- виступ; 11- запобіжний виступ; 12 - гвинт,

13-подовжні пази. Рисунок 2.17 - Штик-ніж

Піхви служать для носіння штик-ножа на поясному ремені. Крім того, вони використовуються разом із штик-ножем для різання дроту.

 

б-нового зразка; 1-підвіска з карабинчиками; 3 - виступ-вісь: 4 - упор; 5 - пластмасовий корпус. Рисунок 2.18 - Піхви

Піхви мають підвіску з петлею, виступ-вісь, упор для обмежен­ня повороту штик-ножа при дії їм як ножицями; всередині піхов є пластинчаста пружина з фіксатором для утримання штика-ніжу від, випадання.

Приналежність

Приналежність служить для розбирання, складання, чищення, змащування автомата (кулемета) і прискореного спорядження магази­на патронами. До приналежності ставляться: шомпол, протирка, йор­жик, викрутка, виколотка, пенал, маслюка, обойми і переходник.

Шомпол застосовується для чищення і змащування каналу ство­ла, а також каналів і порожнин частин автомата (кулемета). Він має голівку з отвором для вибивача, нарізку для нагвинчування протирки або йоржика.

Протирка застосовується для чищення і змащування каналу ствола, каналів і порожнин інших частин автомата (кулемета). Вона має внутрішнє різьблення для нагвинчування на шомпол і проріз для дрантя.

Йоржик використовується для чищення каналу ствола розчином

РЧС.

Викрутка і вибивач застосовуються при розбиранні і складанні автомата (кулемета). Виріз на кінці викрутки призначений для вгвин­чування і вигвинчування мушки, а бічний виріз—для закріплення про­тирки на шомполі. Для зручності користування викруткою вона встав­ляється в бокові отвори пенала. При чищенні каналу ствола викрутка вкладається в пенал поверх голівки шомпола.

Пенал служить для збереження протирки, йоржика, викрутки і вибивача. Він закривається кришкою.

 

1-шомпол; 2-протирка; 3-йоржик; 4-викрутка; 5- вибивач; б-шпилька; 7-пенал; 8-кришка; 9 -масленка. Рисунок 2.19 - Приналежність

Пенал застосовується як ручка для викрутки при вгвинчуванні і вигвинчуванні мушки і для повороту замикача газової трубки, а також як ручка для шомпола.

Пенал має наскрізні отвори, у які вставляється шомпол при чи­щенні автомата (кулемета), овальні отвори для викрутки і прямокут­ний отвір для повороту замикача газової трубки при розбиранні і складанні автомата (кулемета).

Одногорлова масельничка служить для збереження мастила, пе­реноситься вона в кишені торби для магазинів.

Обойма служить для перенесення патронів і прискореного спо­рядження магазина патронами. У обоймі поміщається 15 патронів. Вона має два подовжніх пази і пластинчасту пружину, що утримує па­трони від випадіння. Крім того, пластинчаста пружина забезпечує три­вке з'єднання обойми з перехідником.

Перехідник служить для з'єднання обойми з магазином при спо­рядженні його патронами. Він має: знизу (розширена частина) два за­гину, що входять у відповідні пази на горловині магазина; зверху — два подовжніх паза для обойми, отвір для пружини - обойми й упор, що обмежує просування обойми при вставленні її в перехідник.