1.2 Призначення й будова частин та механізмів пістолета Рамка зі стволом і спусковою скобою

Ствол служить для напрямку польоту кулі. Всередині ствол має канал із чотирма нарізами, що в'ються зліва нагору праворуч. Нарізи служать для надання кулі обертального прямування. Проміжки між нарізами називаються полями. Відстанню між двома протилежними полями (по діаметру) визначають калібр каналу ствола; для ПМ він дорівнює 9мм.

З казенної частини канал ствола гладкий і більшого діаметру; він служить для розміщення патрона і називається патронником. Пат­ронник має уступ.

На казенній частині ствола є прилив для кріплення ствола в стійці рамки й отвір для штифта ствола. На приливі й у нижній части­ні патронника є скіс для напрямку патрона з магазина в патронник.

Зовнішня поверхня ствола гладка. На ствол надягається зворот­на пружина.

Ствол з'єднується з рамкою пресовою посадкою і закріплюється штифтом.

Рамка служить для з'єднання всіх частин пістолета. Рамка з ос­новою ручки складає одне ціле.

У передній частини рамка має: зверху - стійку для кріплення ствола; знизу - вікно для розміщення спускового гачка і гребеня спус­кової скоби. На бічних стінках цього вікна - цапфені гнізда для цапф спускового гачка. Стійка рамки має: у верхній частині - отвір, в якому закріплюється ствол; знизу - вікно для розміщення голівки спускового гачка; справа - кривий паз для розміщення і прямування передньої ца-пфи спускової тяги.

У задній частині рамка має: зверху - виступи із цапфеними гні­здами для цапф курка і шептала і з пазами для напрямку прямування затвора (цапфене гніздо для цапф курка і праве цапфене гніздо для ца-пфи шептала мають прорізи); знизу - вікно для ручки бойової пружи­ни.

В середній частині рамка має вікно для виходу верхньої частини магазина і виріз на лівій стінці для затворної затримки.

Основа ручки служить для кріплення ручки, бойової пружини і для розміщення магазина. Вона має:

- бічні вікна, (праве і ліве) для зменшення ваги пістолета;

- нижнє вікно для вставлення магазина;

- на задній стінці - приплив із різьбовим отвором для кріплення бойової пружини за допомогою засувки, і ручки за допомогою гвинта;

- внизу - виріз для засувки магазина;

- у передній стінці - приплив з гніздом для кріплення спускової скоби до рамки за допомогою осі.

Спускова скоба служить для охорони хвоста спускового гачка від помилкового натискання на нього. Вона має на передньому кінці гребінь (приплив) для обмеження ходу затвора при прямуванні. Спус­кова скоба утримується в рамці у верхньому положенні пружиною і гнітком, розташованими в гнізді на передній стінці основи ручки.

Затвор

Затвор ПМ служить для подачі патрона з магазина в патронник, запирання каналу ствола при пострілі, розбивання капсуля, удержання гільзи (витаскування патрона), постановки курка на бойовий взвод.

а- лівий бік; б - вид знизу; 1 - мушка; 2 - цілик; 3 - вікно для викидання гільзи (патрона); 4- гніздо для запобіжника; 5- насічка; 6 - канал для розміщення

ствола з зворотною пружиною; 7 - поздовжні виступи для напрямку руху затвора по рамці; 8 - зуб для постановки затвора на затворну затримку; 9 - паз

для відбивача; 10 - паз для роз'єднувального виступу важеля взводу; 11- виїмка для роз'єднання шептала з важелем взводу; 12- досилатель; 13-виступ для

роз'єднання важеля взводу із шепталом; 14 - виїмка для розміщення роз'єднувального виступу важеля взводу; 15 - паз для курка; 16 - гребінь. Рисунок 1.3 - Затвор

Зовні затвор має: мушку для прицілювання; поперечний паз для цілика;

насічку між мушкою і ціликом для винятку відсвічування поверхні затвора при прицілюванні;

на правій стороні - вікно для викидання гільзи (патрона); паз для викидувача;

гніздо для гнітка з пружиною викидувача; з лівої сторони - гніздо для запобіжника;

дві виїмки для фіксатора запобіжника: верхню - для положення прапорця «охорона» і нижню - для положення прапорця «вогонь»; поруч із верхньою виїмкою - червоній кружок, що відчиняєтьсяпри постановці прапорця в положення «вогонь» і закривається пра­порцем при вмиканні запобіжника;

- з обох сторін - насічку для зручності відведення затвора рукою;

- на задньому кінці затвора - паз для проходу курка.

Усередині затвор має:

- канал для розміщення ствола з зворотною пружиною;

- подовжні виступи для напрямку прямування затвору по рамці;

- зуб для постановки затвора на затворну затримку;

- гребінь;

- паз для відбивача;

- паз для роз'єднувального виступу важеля взводу;

- чашечку для розміщення дна гільзи;

- досилатель для досилання патрона з магазина в патронник;

- виступ для роз'єднання важеля взводу із шепталом;

- виїмку для розміщення роз'єднувального виступу важеля взводу при натиснутому спусковому гачку;

- на правій стороні гребеня затвора є виїмка, призначена для роз'­єднання шептала з важелем взводу при знятті затвора з затворної затримки при натиснутому спусковому гачку;

- канал для розміщення ударника.

Ударник ПМ (та майже всіх зразків стрілецької зброї) призна­чений для розбиття капсуля. Ударник ПМ має:

- у передній частині - бойок;

- у задній частині - зріз для запобіжника, що утримує ударник у ка­налі затвора.

1 - бойок; 2 - зріз для запобіжника. Рисунок 1.4 - Ударник

 

Ударник виготовляється тригранним з метою зменшення його ваги і зменшення тертьових поверхонь.

Викидувач (ПМ, АК, РКК) служить для утримання гільзи (пат­рона) у чашці затвора до зустрічі з відбивачем.

Викидувач ПМ має: зачеп, що заскакує в кільцеву проточку гі­льзи й утримує гільзу (патрон) в чашечці затвора; п' ятачку для з'єд­нання з затвором; у задній частині п'ятачки викидувача зроблений уступ для розміщення голівки гнітка.

У задній частині викидувача знаходиться виїмка для зручності уто-

1-зацеп; 2- п'ятачка для з'єднання з затвором; 3- гнеток; 4 - пружина викидувача. Рисунок 1.5 - Викидувач

плювання гнітка виступом протирки при відділенні викидувача від за­твора. Викидувач вставляється в паз у затворі.

Гніток у головній частині стовщений. У стовщену частину упи­рається передній кінець пружини викидувача, надягнутої на задню ча­стину гнітка (меншого діаметра).

Гніток із пружиною викидувача вставляється в гніздо в затворі. Під дією пружини зачіп викидувача увесь час нахилений до чашечки затвору.

Запобіжник - служить для забезпечення безпеки обертання з пі­столетом.

д     у^^к ' 1 - прапорець запо уіжника;

\- 4 - ребро; 5 - зачіп; 6 - виступ.

...   ^5£.'^ Рисунок 1.6 - Запобіжник

Він має: прапорець для переводу запобіжника з положення «во­гонь» у положення «охорона» і назад; фіксатор для утримання запобі­жника в наданому йому положенні; вісь, на якій зроблений уступ із поличкою для звороту шептала і звільнення курка від бойового взводу при переводі запобіжника в положення «охорона»; ребро для запиран­ня затвора з рамкою при постановці запобіжника в положення «охо­рона»; виступ для сприйняття удару курка при вмиканні запобіжника.

Запобіжник вставляється в гніздо затвора.

Зворотна пружина призначається для повернення у первинне положення затвору після пострілу. Крайній виток одного з кінців пружини має менший діаметр у порівнянні з іншими витками. Цим витком пружина при складанні надягається на ствол, щоб забезпечити її надійне утримання на стволі при розбиранні пістолета. Пружина, надягнута на ствол, розміщується разом із ним у каналі затвора.

Ударно-спусковий механізм

Ударно-спусковий механізм складається з:

курка;

шептала з пружиною;

спускової тяги з важелем взводу;

спускового гачка;

- бойової пружини;

- засувки бойової пружини.

Курок ПМ (та майже всіх зразків стрілецької зброї) призначений

а - лева сторона; б - права сторона; 1 - головка с насечкой; 2 - виріз;

3 - виїм; 4 - запобіжний взвод; 5 - бойовий взвод; 6 - цапфи; 7 -зуб самовзвода; 8 - виступ; 9 - углублення; 10 - кільцевий виїм. Рисунок 1.7 - Курок

Курок ПМ має:

зверху - головку з насічкою для взведення курка рукою; на передній площині - виріз для забезпечення вільного ходу ку­рка при спуску його з бойового взводу; виїмку для зачепа запобіжника;

у основі курка два уступи: верхній - захисний взвод, нижній -бойовий взвод;

із боків - цапфи, на яких обертається курок у цапфених гніздах

рамки і дугоподібні виточки для зменшення ваги;

справа - зуб самовзводу для взведення курка важелем взводу;

зліва - виступ для запирання курка запобіжником;

знизу - поглиблення для широкого пера бойової пружини;

справа в нижній частині основи курка - кільцеву виїмку для

розміщення п' ятачки важеля взводу.

для нанесення удару по ударнику.

Шептало служить для утримання курка на бойовому і захисно­му взводі. Воно має:

- носик для зчеплення з уступами курка;

- цапфи, на яких обертається шептало в цапфених гніздах рамки;

- зліва - зуб для підйому шептала поличкою уступу запобіжника при переводі запобіжника в положення «охорона»;

- справа - виступ, на який діє важіль взводу при спуску курка.

1 - цапфи шептала; 2 - зуб; 3 - виступ; 4 - носик шептала; 5 - пружина шептала; 6 - стояк шептала. Рисунок 1.8 - Шептало

 

На лівій цапфі шептала надягнута пружина. З'єднання пружини шептала із шепталом зроблено рознімним - кінець пружини входить у спеціальний отвір у стійці шептала. Вільний кінець пружини вигнутий у виді гачка для з'єднання з затворною затримкою. Пружина притис­кає носик шептала до курка. Цапфи шептала мають ліски для вільного відділення шептала від рамки.

Спускова тяга з важелем взводу служить для спуска курка з бо­йового взводу і взведення курка при натисканні на хвіст спускового гачка. Спускова тяга має на кінцях цапфи. Передньою цапфою вона з'єднується зі спусковим гачком, а задньою - з важелем взводу.

 

1 - спускова тяга; 2 - важель взводу; 3 - цапфи спускової тяги; 4 - роз'єднувальний виступ важеля взводу; 5 - вирез; 6 - виступ самовзвода; 7 - п'ятачка важеля взвода. Рисунок 1.9 - Спускова тяга з важелем взводу

Важіль взводу має:

- роз'єднувальний виступ, за допомогою якого він розчіплюється із шепталом при прямуванні затвора назад;

- виріз для виступу шептала;

- виступ самовзвода, що зводить курок при натисканні на хвіст спускового гачка;

- п'ятачку, на яку спирається вузьке перо бойової пружини. П'ятачка важеля взводу розміщується в кільцевій виїмці курка. Спусковий гачок служить для спуска курка з бойового взводу і

взведення курка при стрільбі самовзводом. Він має:

- цапфи, що розміщуються в цапфені гнізда рамки;

- отвір для з'єднання зі спусковою тягою і хвіст.

 

1 - цапфи; 2 - отвір; 3 - хвіст. Рисунок 1.10 - Спусковий гачок

Спусковий гачок своєю голівкою вставляється у вікно стійки рамки.

Бойова пружина служить для приведення в дію курка, важеля взводу і спускової тяги. Вона має:

- широке перо для дії на курок;

- вузьке перо для дії на важіль взводу і спускову тягу;

- у середній частині - отвір для натягнення пружини на прилив із різьбовим отвором основи ручки.

1 - широке перо; 2 - вузьке перо;

3 - відбійний кінец;

4 - отвір; 5 - засувка. Рисунок 1.11- Бойова пружина

Нижній кінець - є засувкою магазина.

Кінець широкого пера бойової пружини вигнутий для забезпе­чення «відбою» курка, тобто для постановки курка на захисний взвод у спущеному положенні. Бойова пружина кріпиться на основі ручки засувкою.

Затворна затримка утримує затвор у задньому положенні по закінчені всіх патронів із магазина. Вона має:

- у передній частині — виступ для утримання затвора в задньому положенні;

- кнопку з насічкою для звільнення затвора натисканням руки;

- у задній частині - отвір для з'єднання з лівою цапфою шептала;

- у верхній частині - відбивач для відбитка назовні гільз (патронів) через вікно в затворі.

Затворна затримка передньою частиною вставляється у виріз в лівій стінці рамки.

 

Рисунок 1.12 - Затворна затримка

1 - виступ; 2 - кнопка знасічкою; 3 - отвір; 4 -відбівач.

2

Магазин

Магазин служить для розміщення восьми патронів.

Він складається з:

- корпуса;

- подавателя;

- пружини подавателя;

- кришки.

 

1 - вікно; 2 - загнуте ребро: 3 - виступ; 4 - виріз; 5 - жолоб. Рисунок 1.14 - Корпус магазина

1- корпус магазина; 2 - подаватель;

3 - пружина подавателя;

4 - кришка магазина. Рисунок 1.13 - Магазин

Корпус магазина з'єднує всі частини магазина. Верхні краї біч­них стінок корпуса загнуті всередину для утримання патронів і пода­вателя, а також для напрямку патронів при подачі їх у патронник за­твором.

Він має:

- у бічних стінках - вікна для зменшення ваги магазина і для ви­значення кількості патронів, що знаходяться в магазині;

- внизу - загнуте ребро для кришки магазина, виступ для засувки магазина, виріз для вільного проходу лівої стінки кришки мага­зина, жолоб для проходу зуба подавателя.

Подаватель служить для подачі патронів.

Він має два відігнутих кінця, що спрямовують прямування його в корпусі магазина. На однім із віді­гнутих кінців подавателя з лівої сто­рони є зуб для вмикання затворної 1 - відігнуті кінці; 2 - зуб. затримки по закінченні всіх патронів

Рисунок 1.15 - Подшил,        у магазині.

Пружина подавателя служить для подачі нагору подавателя з патронами при стрільбі. Нижній кінець пружини відігнутий для запирання кришки магазина.

Кришка магазина має отвір для відігнутого (нижнього) кінця пружини подавателя і пази, якими вона надягається на загнуті ребра корпуса магазина.