1.1 Загальна будова пістолета

Пістолет простий з будови й в обертанні, малий за своїми розмі­рами, зручний для носіння і завжди готовий до дії. Пістолет - зброя самозарядна, тому що його перезарядження під час стрільби здійсню­ється автоматично. Робота автоматики пістолета заснована на прин­ципі використання віддачі вільного затвора. Затвор із стволом зчеп­лення не має. Надійність запирання каналу ствола при пострілі дося­гається великою масою затвора і силою зворотної пружини. Завдяки наявності в пістолеті само взводного ударно-спускового механізму куркового типу можна швидко відкривати вогонь безпосереднім нати­сканням на хвіст спускового гачка без попереднього взведення курка.

Безпека обертання з пістолетом забезпечується надійним запо­біжником. Пістолет має запобіжник, розташований на лівій сторонізатвора. Крім того, курок автоматично стає на захисний взвод під дією бойової пружини після спуска курка («відбій» курка) і при відпуще­ному спусковому гачку.

Пістолет складається з таких основних частин і механізмів: рамка зі стволом і спусковою скобою; затвор з ударником, викидувачем і запобіжником; зворотна пружина; ударно-спусковий механізм; ручка з гвинтом; затворна затримка; магазин.

 

1 - рамка зі стволом і спусковою скобою; 2 - затвор с ударником, ви­кидувачем й запобіжником; 3 - зворотна пружина; 4 -части ударно-спускового механізму; 5 - рукоятка с гвинтом; 6 - затворна затримка;

7 - магазин.

Рисунок 1.1- Основні частини і механізми пістолета

До кожного пістолета надається приналежність: запасний мага­зин, протирка, кобура, пістолетний ремінець.

Кобура служить для носіння і збереження пістолета, запасного магазина і протирки. Кобура складається з корпуса, кришки, кишенідля запасного магазина, передньої і задньої носильних петель, за­стібки, петель для протирки і внутрішнього допоміжного ремінця.

а-кобура: 1 - корпус; 2-кришка; 3-кишеня для запасного магазина; 4-передня носильна петля; 5-задня носильна петля; 6-застібка; 7-петлі для протирання; 8-внутрішній допоміжний ремі­нець; б-запасний магазин; в-протирка: 1 - лезо; 2 - проріз протирки; 3 -виступ;

г-пістолетний ремінець: 1-ремінь; 2-карабін-чик; 3-петля.

Рисунок 1.2 - Приналежність до пістолету

Протирка використовується для розбирання, складання, чищен­ня і змащення пістолета. Протирка має: на однім кінці - виступ для зняття і постановки гачка пружини шептала і для утоплювання гнітку при відділенні викидувача; проріз для просмикування в неї дрантя; на другім - кільце для утримання протирки при чищенні. На стику кільця є лезо для вигвинчування і вгвинчування гвинта ручки при розбиранні і складанні пістолета.

Пістолетний ремінець забезпечує кріплення пістолета до пояс­ного (брючного) ременя. Він складається з ременя, карабінчика і петлі для поясного (брючного) ременя.