ПЕРЕДМОВА

В умовах реформування Збройних Сил України найбільш гостро встає питання підвищення професійного рівня спеціалістів, які готу­ються для Збройних Сил. Тому офіцер запасу, який навчається за про­грамою підготовки офіцерів наземної артилерії, зобов'язаний: знати будову і конструкцію озброєння, уміти готувати зразки озброєння до бойового застосування, робити огляд, виявляти дрібні несправності озброєння і усувати їх, дотримуватися заходів безпеки при поводжен­ні з озброєнням та технікою, організовувати і забезпечувати утриман­ня озброєння у встановленому ступені бойової готовності, його екс­плуатацію та зберігання.

Глибока теоретична база з будови і конструкції артилерійського озброєння забезпечує майбутнім офіцерам своєчасно та високоефек­тивно виконувати функціональні обов'язки за призначенням.

Тексти лекцій призначені для допомоги студентам при само­стійній підготовці до занять з теми: „Будова матеріальної частини стрілецької зброї" з розділу „Будова і конструкція озброєння" дисци­пліни „Військово-технічна підготовка", яки навчаються за програмою підготовки офіцерів наземної артилерії. У зв'язку з тим, що в навчаль­ному закладі заняття організовуються методом "Військового дня" проміжок між заняттями може складати до тижня, що призводить до часткової втрати знань, навичок і вмінь. Тому важливим питанням за­лишається самостійна підготовка студентів, але специфіка дисципліни завдає труднощів при самостійному вивченні дисципліни. Тексти лек­цій роз' яснюють складні питання будови матеріальної частини стріле­цької зброї - 9мм пістолета ПМ, 5,45мм автомата Калашникова та приводяться особливості будови 5,45мм ручного кулемета Калашни­кова. Пояснення будови супроводжується рисунками, що дає можли­вість кращого засвоєння.