Анотація

Будова матеріальної частини стрілецької зброї. Конспект лекцій – К. О. Пінаєв

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Тексти лекцій

з теми : „Будова матеріальної частини стрілецької зброї "

розділу „Будова і конструкція озброєння" дисципліни „Військово-технічна підготовка"

для студентів кафедри військової підготовки

2005

Тексти лекцій з теми: „Будова матеріальної частини стрілецької зброї" розділу „Будова і конструкція озброєння" дисципліни „Війсь­ково-технічна підготовка" для студентів кафедри військової підготов­ки /Укл. К.О.Пінаєв - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 44 с.

Укладач:        підполковник К.О. Пінаєв Рецензент:      полковник К.В. Альохін

Відповідальний

за випуск:       підполковник К.О. Пінаєв

Затверджено на засіданні кафедри військової підготовки

Протокол №_5_

від " 26 " 2005.

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як тексти лекцій з теми: „Будова матеріальної частини стрілецької зброї" розділу „Бу­дова і конструкція озброєння" дисципліни „Військово-технічна підго­товка" для студентів кафедри військової підготовки Протокол № 55   від "_28_"       2005 .