3.2.3.1 Поняття і види дебіторської заборгованості

Як свідчить практика, в умовах сучасної ринкової економіки на різних етапах фінансово-господарської діяльності суб'єкти підприємництва стикаються з проблемою виникнення і стягнення дебіторської заборгованості. Відсутність чітких стимулів контрагентів для виконання задекларованих зобов'язань приводить до небажаних для будь-якої організації наслідків - виникнення дебіторської заборгованості. Складність даної ситуації посилюється малоефективністю і неоперативністю виконавської системи.

Слід зазначити, що будь-які господарські правовідносини сторін таять в собі ризик виникнення довга. Починаючи від договірних і закінчуючи деліктними зобов'язаннями. На сьогоднішній день підприємства і організації все частіше стикаються з несплаченими рахунками і невиконавчими зобов'язаннями. Нешкідлива затримка платежу в інших випадках може привести до банкрутства і втрати в управлінні, згортанню інвестиційних програм, необхідності брати у борг і інше. На жаль, багатьом керівникам так і не вдається збудувати цілісну, ефективну і працездатну систему повернення боргів.

У теж час, сьогодні успішно вести бізнес і ніколи нікому не позичати практично неможливо, тому украй необхідно правильно організувати роботу в даному напрямі. Борговий парадокс полягає в тому, що загальний розмір дебіторської заборгованості компанії найчастіше зменшується із зростанням кількості боржників і здійснюваних операцій [5]. Наприклад, якщо асортимент товарів компанії і круг покупців достатньо широкий, неповернення частини заборгованості стає якійсь константою бізнесу. Таку заборгованість планують і закладають як елемент накладних витрат компанії, а стежити рекомендують не за окремими боржниками, а за групами боржників. Не дивлячись на величезну кількість дебіторів, розмір боргу залишається постійним і терпимим, а ризики диверсифікуються. Ситуація може істотно погіршати при роботі на невелику групу замовників або здійсненні разових постачань. Якщо в першому випадку ще можуть подіяти наполегливі нагадування або суспільнізаклики до совісті людей, то в другому, перш ніж позичати, необхідно заздалегідь хоч би візуально представляти, скільки майна знаходиться у боржника і чи належить воно йому на правах власності.

Необхідно відзначити, що в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, використовуються наступні дефініції (визначення) дебіторської заборгованості.

Так, під дебіторською заборгованістю розуміють суму заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, при цьому дебітори - юридичні і фізичні особи, які в результаті минулих подій винні підприємству встановлені суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Існує декілька видів дебіторської заборгованості:

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує упевненість про її неповернення боржником або по якій закінчився термін позовної давності.

Розрізняють також таке поняття як сумнівний борг (проблемна заборгованість), під яким мають на увазі поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її погашенні боржником.