5.2 Планування розвідувальної діяльності і систематизація інформації

При плануванні розвідувальної діяльності в економіці вирішуються три основні завдання [8,10]:

• визначення мети проведення розвіддіяльності;

• визначення потреби суб'єкта економічної діяльності в інформації для досягнення цих цілей;

• визначення джерел отримання необхідної інформації.

Для продуктивного ведення господарської діяльності керівництву підприємства потрібно ухвалювати різнорівневі рішення,інформаційну підтримку яких забезпечує система економічної розвідки.

Управління будь-якою організацією включає як мінімум два рівні: управління поточною діяльністю підприємства і управління його стратегічним розвитком. Результати ухвалених рішень по даних питаннях виявляються по-різному: поточні - в самий найближчий час, стратегічні - в майбутньому. Необхідно відзначити, що характер інформації для кожного рівня ухвалюваних рішень значно розрізнятиметься. У зв'язку з цим роботу підрозділу економічної розвідки підприємства доцільно розділити на дві складові.

Стратегічна (макроекономічна) складова економічної розвідки - збір і аналіз стратегічної інформації про глобальні процеси в економіці, політиці, технології і так далі, які можуть зробити який-небудь вплив (позитивний або негативний) на розвиток підприємства. Мета стратегічного рівня ухвалення рішення (відкриття нового виробництва, впровадження на ринок нового товару або послуги і тому подібне) полягає у визначенні напряму подальшого розвитку підприємства. Ці рішення визначають потребу зорієнтуватися на ринку і проаналізувати перспективи його розвитку, тобто розгледіти ще не заповнені конкурентами ринкові ніші.

Серйозний бізнес розрахований на довгі роки, і те, до чого підприємство підійде в своєму розвитку через п'ять - десять років, необхідно не тільки планувати, але і скрупульозно прораховувати заздалегідь.

Оперативно-тактична (мікроекономічна) складова економічної розвідки - збір і аналіз оперативної інформації для ухвалення керівництвом обгрунтованих рішень по поточних проблемах підприємства.

Мета оперативного рівня ухвалення рішення (будівництво або придбання будівлі під новий цех, навчання персоналу для випуску нової продукції або надання нової послуги), знаючи напрям подальшого розвитку, - вибрати оптимальний шлях його досягнення і мінімізувати витрати руху по цьому шляху.

Попереднє планування розвіддіяльності необхідне ще і тому, щоб в майбутньому не захлинутися в потоках накопичуваної інформації. Кожне підприємство має власну специфіку, і та інформація, яка для одного підприємства є життєво необхідною, для іншого - даремний інформаційний шум. Доцільність збору інформаціїтреба розглядати в розрізі її необхідності для дії на навколишнє середовище з метою отримання конкретним підприємством максимального прибутку.

Основний принцип роботи підприємства в умовах ринкової економіки - прагнення до отримання більшого прибутку. Його обмежує тільки можливість зазнати збитки. Ризик є неусувним елементом управлінського вирішення будь-якого рівня. Відхилення в оцінці інформації можуть бути як позитивними, так і негативними. У першому випадку мова йде про можливості отримання прибули, в другому - збитків.

Основне призначення системи економічної розвідки бачиться в забезпеченні керівництва достовірною, об'єктивною і повною інформацією про наміри партнерів, суміжників, клієнтів і контрагентів, про сильні і слабкі сторони конкурентів; зборі даних, що дозволяють робити вплив на позицію опонентів в ході ділових переговорів; сповіщенні про можливе виникнення кризових ситуацій; моніторингу і контролі ходу реалізації укладених договорів і досягнутих раніше домовленостей.